Lokalpolitik

Beboere ikke imod infoportal

LÆSERBREV

Jens K. Henriksen er kritisk over for størrelsen af en kommende ?infoportal i RebildArkiv-illustration

Jens K. Henriksen er kritisk over for størrelsen af en kommende ?infoportal i RebildArkiv-illustration

INFOPORTAL:Det forlyder at beboerne på Cimbrervej er imod infoportalen, hvilket på ingen måde er rigtig. Det, vi protesterer imod, er måden hele projektet har kørt på. Beboerne på Cimbrervej har selv måttet være opsøgende i forhold til at få et møde i stand med kommunen. Dette har ikke været gældende for Rebildhus Spillemandsmuseet, Serveringstedet Topkaren og Roldhøj som for længst er orienteret om planerne. På mødet blev der fra beboersiden protesteret mod vejlukningen men samtidig vist forståelse for etableringen af en turistinformation/?infoportal på grunden ved Rebildhus, om end man fandt projektet overdimensioneret. Samtidig blev det påpeget, at at den planlagte bygning kunne etableres på grunden i fuldt omfang uden at lukke vejen. På mødet blev vi forsikret om inddragelse i og dialog formelt og uformelt om den fortsatte planlægning. Dette er aldrig blevet indfriet. Tværtimod har vi måtte anmode om aktindsigt for overhovedet at kunne følge den videre sagsgang. Kun har vi modtaget et brev fra Center Plan Byg og Vej der meddelte, at man ville indføre parkeringsforbud på en del af Cimbrervej. Til stor forundring påbegyndte kommunen at opsætte skiltene længe før høringsfristen var udløbet. Det meddelte jeg medarbejderen fra kommunen, som så kørte med uforrettet sag. Vi følte os overhørt af borgmester Anny Winther, så vi sendte vi et brev til samtlige 25 byrådsmedlemmer plus 2 gange sendte vi mail til dem. Svaret på det, var et brev fra Anny Winther som svarede på hele byrådets vegne. Ingen i byrådet havde tilsyneladende et selvstændigt svar, eller har de mundkurv på vedr. infoportalen? Den planlagte infoportal blev nævnt i en størrelse på 400 kvm, men i følge den nye lokalplan kan vi se at den nu er blevet på 600 kvm. Det kalkulerede besøgstal, blev nævnt med ca. 140.000 besøgende om året, det er nu nede på en beregning på ca. 20.00 tusinde årlig. Ganske vist er projektet finansieret til dels af fonde, ca. 11 mill. kr. Rebild kommune skal selv punge ud med ca. 8 mill. kr. Der er afsat i mine øjne afsat et latterligt beløb på 275.000 kr. til driften. Jeg tror, det bliver mindst det dobbelte. Hvor skal økonomien til dette komme fra. I forvejen bliver der af økonomiske grunde skåret ned på det sociale område, som ældre pleje, børnepasning, skoler med mere. Skal der skæres yderlige ned til fordel for en infoportal? Vi synes, kommunen bør tænke sig om, og måske minimere deres store prestige projekt, så det kan blive til glæde for alle og ikke til økonomisk belastning for borgene i kommunen.