Beboere klager over Buen

Dårligt håndværk og institutionsagtige forhold generer ældre lejere

HJØRRING:Da socialminister Henriette Kjær (K) var til rejsegilde på Buen 25. september 2002, udtrykte hun ønske om, at "blandede beboelser ville give et godt miljø", med henvisning til, at byggeriet skulle rumme både almene boliger, ældreboliger og boliger for handicappede. Sådan er det ikke helt gået. I hvert fald ikke for en gruppe lejere i den midterste af de tre boligblokke, som har klaget til Boligforeningen af 1964 over en lang række forhold, som de finder uacceptable. Både hvad angår kvaliteten af byggeriet og omkring sammensætningen af beboerne i blokken. I spidsen for beboerne står Birgit Stefansen, som udtaler sig på vegne af seks lejere. - Der er ingen afløb på altanerne, hvilket giver store gener med nedløbende vand. Parketgulvene revner og giver splinter i fødderne, vi føler ikke, at der er ordentligt lydisoleret mellem lejlighederne og der er revner i væggene i flere lejligheder, siger hun. Desuden er gruppen utilfredse med et bofællesskab for psykisk handicappede i blokken, idet de før indflytningen var blevet lovet, at der alene skulle være familielejligheder. Generne har været så store, at et ægtepar har opsagt deres lejemål - efter at have investeret over 100.000 kroner i det, de havde forventet skulle være den sidste bolig. - Vi er så ulykkelige, men vi bliver altså sindssyge af at bo her, siger ægteparret, som ønsker at være anonymt, men er kendt af NORDJYSKE. Institutions-agtigt De seks lejere føler sig, udover de byggemæssige problemer, især generet af, at andre beboere spytter på trapperne, taber afføring fra bleer og i øvrigt overskrider grænserne for almindelig, blufærdig opførsel. - Det er som at bo på en institution, og det var jo ikke det, vi havde forventet - især ikke når huslejen er knap 6.000 kroner om måneden. Vi havde jo forventet at flytte ind i et byggeri i høj kvalitet og med ordentlige omgivelser ... men det eneste, der er højt her, er huslejen, siger det ægtepar, som har valgt at flytte fra Buen. De seks lejere har skrevet flere breve til både boligselskabets regionschef Arne Harboe samt til bestyrelsen - uden at få, hvad de kan acceptere som et tilfredsstillende svar. - Vi har fået at vide, at de nok skal gøre noget ved forholdene, men der sker ingenting. Så nu har vi valgt at gå til pressen med vores problemer, siger Birgit Stefansen. Enig regionschef Regionschef i Boligselskabet af 1964, Arne Harboe, er ikke uenig med de seks lejere i, at der er problemer. Faktisk erklærer han sig helt enig - bortset fra en ting, nemlig tidshorisonten. - Det eneste vi er uenige om, er tidsforløbet i sagen, siger han med henvisning til, at boligselskabet både arbejder på at få gjort noget ved det, som lejerne kalder byggesjusk, samt på at få sammensat lejerne i blok B, således at den svarer til det, lejerne var blevet lovet inden indflytningen. - Jeg er enig i, at sammensætningen af lejere i øjeblikket er uhensigtsmæssig, og det skal vi nok få ændret. Men det tager altså lidt tid at gøre det, så alle bliver behandlet ordentligt. Og det må de utilfredse lejere acceptere, siger Arne Harboe. Anderledes alvorligt ser han på de revner, som er kommet i betonelementerne i lejlighederne - et problem, der i øjeblikket diskuteres med HP Gruppen, som har bygget Buen.