Beboere klager over lokalplan

Klagere ønsker villavej lukket ved SuperBest i Tårs

HJØRRING:En gruppe borgere dukkede op til byrådsmødet onsdag med 21 protestunderskrifter for at få lukket en villavej lige bag Super Best i Tårs. Beboere på vejen føler sig utrygge ved udsigten til øget trafik, når købmanden Super Best på hjørnet af Bredgade og Vrejlev Klostervej udvider. Beboerne frygter at trafikken vil blive for voldsom for de bløde trafikanter, deriblandt skolebørnene på vej til Tårs Skole ved Johannes Hansensvej. Borgmester Bent Brown(S) måtte skuffe de fremmødte borgere fra Tårs, der fejlagtigt havde fået oplyst at byrådsmødet var det rette sted at aflevere underskrifterne for at få indflydelse. Byrådet vedtog i stedet lokalplanen for udvidelsen af Super Best, hvor villavejens (Johannes Hansensvej) lukning var taget ud af lokalplanen. Borgerne var forundrede over sagsgangen idet det oprindelige planforslag, som borgerne fik til gennemsyn, var stik modsat den endelige plan, som byrådet vedtog. I det oprindelige forslag opererede man med en lukning af Johannes Hansensvej. Udvalgsformand Ole Ørnbøl (S) understregede, at kommunens oplæg oprindeligt var at lukke Johannes Hansensvej, men bestyrelsen for Tårs Skole ønsker den ikke lukket. Ole Ørnbøl slog fast, at det sidste ord i sagen ikke er sagt, på trods af, at byrådet vedtog lokalplanen. - Vi kan altid lukke vejen senere, hvis det bliver nødvendigt. Når Super Best bygger, så skal vi trafiksikre de bløde trafikanter. Det gør vi ved at fjerne fortovet i den nordlige side af Johannes Hansensvej. Hvis det viser sig ikke at være nok til at sikre bløde trafikanter, så kigger vi på sagen igen, lovede Ole Ørnbøl. Hvis trafikken giver problemer senere kan det vise sig at være en god ide, at lukningen blev taget ud. Det vil være nemt rent planmæssigt at lukke den, hvis behovet op-står. Beboerne på Johannes Hansensvej giver dog ikke op. Efter byrådsmødet afleverede de protestunderskrifterne til borgmester Bent Brown og Ole Ørnbøl, der begge lovede at kigge på sagen. Ole Ørnbøl har forlangt at få sagen på dagsordenen i udvalget for teknik og miljø snarest muligt og vil indkalde naboerne og købmand Ole Thomsen til et møde. Beboerne slipper dog ikke sagen. - Vi vil holde et vågent øje med trafikken i den kommende tid og klage, hvis vi mener, at børnenes sikkerhed bliver mindre. Vi mener, at børnene er mere sikre ved en lukket vej. Vi kan frygte at flere handlende til Super Best vil bruge Johannes Hansensvej i fremtiden, siger beboer Niels Peter Larsen, der var talsmand for beboerne ved byrådsmødet.