Beboere klar med ny klage over skydebane

Hvis kommunen siger ja til skytter, klager naboerne til styrelse

Natur 9. september 2002 08:00

ONSILD: I dag skal teknik- og miljøudvalget i Hobro træffe det, der ligner den sidste afgørende beslutning i sagen om skydebanen i Onsild. På forhånd er der lagt op til, at De Danske Skytteforeninger får en miljøgodkendelse Men beboerne i Onsild er efter fire års kamp stadig bevæbnet til tænderne i bestræbelserne på at forhindre skydning i krattet ved Onsild. - Hvis teknisk udvalg giver skytterne en miljøgodkendelse på mandag, vil vi straks påklage afgørelsen til Miljøstyrelsen, siger Henning Børgesen, Onsild, der er talsmand for beboene i området. Kampen om skydning eller ej i Onsild Krat begyndte i 1998, da De Danske Skytteforeninger købte den godt 50 år gamle bane med henblik på at bygge nyt skydehus, klubhus og udvide anlægget med flere baner. Hobro Kommune gav i januar 1999 en miljøgodkendelse, men beboerne påklagede afgørelsen til Miljøstyrelsen. Efter næsten halvandet års sagsbehandling ophævede styrelsen godkendelsen, fordi den var givet på et forkert grundlag. I mellemtiden har sagen ligget til behandling både i kommune, amt og Naturklagenævnet. Medvind til skytter De Danske Skytteforeninger lavede projektet om. Udvidelsen blev mindre, og siden februar i år har skytterne haft medvind. Først vandt de i Naturklagenævnet. Siden gav Skov- og Naturstyrelsen tilladelse til byggeri af blandt andet skydehuset, selv om banen ligger i Onsild Krat, som er fredskov. Nu mangler kun kommunens miljøgodkendelse, som politikerne i teknik- og miljøudvalget formentlig har svært ved ikke at give. Ifølge Miljøstyrelsens egen vejledning vil skytterne nemlig kunne få lov til at skyde op til fire dage om ugen på banen. - Men vi har kun søgt om godkendelse til skydning én til to gange om ugen. Det sker blandt andet for at imødekomme beboernes protester. Desuden mener Hørby Skyttekreds, som skal benytte anlægget, at den kan dække sit behov med det antal dage, siger ingeniør Jørgen Nielsen, teknisk rådgiver hos De Danske Skytteforeninger med hovedsæde ved Vejle. Han mener, at miljøgodkendelse må være en formsag. Men han er udmærket klar over, at en anke fra naboerne til Miljøstyrelsen kan forsinke den forventede, endelige godkendelse. - Vi må håbe, at styrelsen denne gang ikke bruger over et år på at behandle sagen, siger Jørgen Nielsen. Hvis og når den endelige godkendelse kommer, står De Danske Skytteforeninger klar med et projekt bestående af et 85 kvadratmeter skydehus og et otte kvadratmeter skivehus. Desuden skal der anlægges nye sikkerhedsvolde omkring banen, og parkeringspladsen skal udvides. Beboernes talsmand Henning Børgesen mener, at udvidelsen af skydebanen betyder, at der i reelt er tale om et nyt anlæg. - Man kan sige, at skydebanen i Onsild ikke længere eksisterer. Og det er meget svært at få tilladelse til at bygge nye skydebaner i Danmark, siger Henning Børgesen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...