Beboere klemmes inde mellem nyt byggeri

Naboer er imod byggeri i tre etager

BRØNDERSLEV:Beboere i Tygelsgade i Brønderslev er nervøse for, at et byggeri inde mellem Torvegade og Tygelsgade vil genere dem meget. Derfor er de kommet med en indsigelse mod lokalplanforslaget. Forslaget gør det muligt for Dan Sandberg at opføre en boligejendom i tre etager, hvor Tygelsgades Skole i dag ligger. - Vi mener, at halvanden etage er passende, siger Helle og Jan Bang Andersen, Tygelsgade 7, der er nogle af dem, der bliver generet mest af byggeriet. De øvrige berørte i Tygelsgade tilslutter sig indsigelsen. Dan Sandberg har planer om at opføre en ejendom i tre etager med i alt 18 lejligheder bagved kareen Algade-Torvet-Torvegade. I lokalplanforslaget tillades byggeri på op mod 13 meter. - Vi kan ikke acceptere, at der påtænkes byggeri i tre etager. Området er præget af forskellige karakterer, nemlig etagebebyggelse i maksimalt to en halv etage mod Torvet samt lave enfamiliehuse mod Tygelsgade. - Vi mener, at det vil være en dramatisk ændring for området at placere en tre-etagers ejendom i "gården". Bygningen vil med dens placering og højde skabe disharmoni i området og medføre betydelige gener for alle, der får udsigt til den. Helle Bang Andersen peger også på, at der bliver øget trafik i Tygelsgade. - I alt vil der blive 38 lejemål, der får vejadgang, hvor huset Tygelsgade 3 i dag er placeret. Det har Dan Sandberg købt, og det skal rives ned, for at give vejadgang og plads til parkeringspladser til kareen. - Tygelsgade er så smal, at der kun plads til en bil ad gangen, og gaden kan slet ikke bære den øgede trafik, mener Helle Bang Andersen. Hun frygter også for, at Skolegade bliver mere trafikeret, da mange vil køre den vej, da Mejerigade er ensrettet ved Tygelsgade. - Vi har tillid til, at politikerne vil ændre lokalplanforslaget. På byrådsmødet i februar sagde formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), at projektet måske er for voldsomt, og at det kan ændres. Det gentog han på et borgermøde i juli omkring byggeriet. - I dag har vi en dejlig lukket have, og vi har sol til ud på aftenen. Det vil være slut, hvis der bygges i 13 meters højde i enden af vor have, siger Jan Andersen. Forleden aften sad vi til min fødselsdag 15-17 personer ude på terrassen til langt ud på aftenen. Men det er måske sidste gang, det har været muligt. Bygges der i 13 meters højde, vil vi være afskåret fra at få solen fra vest ned i haven. - Det er jo heller ikke spændende at have personer, der kigger ned i ens have. Og for beboerne i komplekset, vil det heller ikke være sagen. Jan Bang Andersen mener også, at byggeriet vil være med til at genindføre stavnsbåndet. - To ejendomsmæglere har uafhængigt af hinanden vurderet, at ejendommene i Tygelsgade vil falde 200.000-300.000 kr., siger Helle Bang Andersen. - Da der ikke må ske udvidelse, fordi der er tale om små grunde, er der måske nogle, der vil sælge, fordi de har brug for mere plads. - Et hus er sat til salg, men det er svært at sælge.