Beboere med ved tegnebrættet

Otte nye boliger i Thorupstrand, V. Thorup og Klim udformes efter ønske

FJERRITSLEV:Som noget nyt i Fjerritslev Boligforening tages otte kommende lejere med på råd helt fra den første streg til deres nye boliger. Det drejer sig om fire nye boliger i Thorupstrand, to i Vester Thorup og to i Klim. Projektet er et resultat af en møderække i fjor, arrangeret af Boligtrivsel i Centrum i samarbejde med håndværker- og borgerforeningerne i Thorup-Klim skoledistrikt. Der viste sig at være et behov for mindre boliger til raske pensionister, der ønsker at blive boende i deres lokalområde, i stedet for nærmest at være tvunget til at flytte til Fjerritslev. Til enlige og par - Foreløbig har vi kalkuleret med at opføre to- og trerumsboliger på 75 og 90 kvm. til henholdsvis enlige og par, oplyser boligforeningens regnskabsfører Jørgen Albrektsen. - Hvordan husene kommer til at se ud og bliver indrettet, vil vi drøfte med beboerne, og repræsentanter for dem vil blive inviteret med fra første bygherremøde. - Indtil videre er husene kun en løs skitse, og vi skal have tilsagn fra Fjerritslev Kommune om at støtte projektet, før vi går videre, tilføjer Jørgen Albrektsen. De otte boliger er foreløbig beregnet at koste tilsammen 7,9 mio. kr. Det betyder, at Fjerritslev Kommune skal bidrage med et tilskud på 554.000 kr., og desuden skal kommunen garantere for optagelsen af lån på godt 2 mio. kr.. De grunde, der skal bygges på, er ikke udpeget endnu, men der findes ledige byggegrunde i alle tre landsbysamfund. Jørgen Albrektsen understreger, at der ikke er tale om ældreboliger, som opføres efter et helt andet regelsæt. - Men de kan selvfølgelig indrettes, så de er praktiske for ældre, siger han. Hvis alt går efter planen, kan første spadestik til boligerne tages til efteråret. - Jeg tror dog det er mere realistisk, at det bliver foråret 2005, vurderer Jørgen Albrektsen.