Lokalpolitik

Beboere: Nej til mere trafik på Nyvej

Bedemands erhvervstrafik vil belaste smal gade i beboelsesområde, mener naboer

FJERRITSLEV:Beboere på Nyvej i Fjerritslev er stærkt utilfredse ved udsigten til mere erhvervstrafik i den smalle gade, der ligger mellem Sandagervej og Østergade. Det vil der nemlig komme, hvis ejendommen Nyvej 7 som planlagt skal bruges til lager og garage for Fjerritslev Bedemandsforretning, og en protestskrivelse underskrevet af mindst fem husejere på Nyvej bliver i dag afleveret til Fjerritslev Kommune. - Gaden er meget smal, kun 4,5 meter, og har smalle fortove. Det er svært nok for beboerne i forvejen at parkere og køre ud på gaden, siger en af de berørte naboer, Kirsten Olesen. Hun understreger, at det ikke er bedemandsforretningen, der er modstand i mod, men den erhvervstrafik, der følger med, når en garage og lagerbygning skal have tilkørsel ad Nygade. - Vi oplever, at lastbilchauffører ringer på døren for at bede os om at flytte vores parkerede biler, når en lastbil skal til trykkeriets lager på Nyvej. Det er alt rigeligt, at kommunen dengang gav tilladelse til den trafik på sådan en lille gade, mener Kirsten Olesen. - Nyvej er et beboelsesområde, og det er simpelthen en svinestreg, at man nu forsøger at flytte et problem fra Havremarken til vores lille gade. Det kan ikke undgås, at et lager og en garage giver mere erhvervstrafik, og det er vi i mod, uanset forretningens art. Kirsten Olesen har den opfattelse, at der gælder stort set ens vilkår for Nyvej og Havremarken, selv om Nyvej er omfattet af en kommunal byplanvedtægt og Havremarken har en privat deklaration. Erhvervstrafik hører slet ikke hjemme i gaden, mener hun og størstedelen af de øvrige beboere. En skønssag Fra Fjerritslev Kommune bekræfter bygningsinspektør Per Nielsen, at der ligger en ansøgning fra Fjerritslev Bedemandsforretning om opførelse af 50 m2 lager og garage på adressen Nyvej 7, og at der for øjeblikket er nabohøring, hvor i alt otte husejere er blevet spurgt om deres holdning. Om brugen af en adressen til erhvervsformål oplyser Per Nielsen, at det af kommuneplanen fremgår, at den skal bruges til boligformål, åben-lav bebyggelse. Ordlyden i kommuneplanen fortsætter: - I området kan desuden etableres tilhørende kollektive anlæg som daginstitutioner o. lign. samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Om bedemandsforretningens garage og lager falder inden for eller uden for denne bestemmelse, er en skønssag, som vil blive taget op i teknisk udvalg, oplyser Per Nielsen. Har fulgt råd Selv siger bedemand Tove Olesen, at hun med placeringen af lager og garage på Nyvej har fulgt et råd fra Fjerritslev Kommune om at finde en adresse nærmere bymidten. - Så ville der ikke være problemer med en byggetilladelse til lager og garage, fik jeg at vide. Og Nyvej 7 var den mulighed, der var, tilføjer hun.