Beboere og pårørende får indflydelse på plejehjem

Ældreforhold 18. september 2002 08:00
HOBRO: Alle tre plejehjem i Hobro Kommune skal have et bruger- og pårørenderåd. Det har socialudvalget besluttet, og dermed kan kommunen leve op til lovens krav den skal råd på plejehjem. Kommunen har ikke pligt til at lave råd på alle hjem, men det bliver tilfældet. Dermed får pårørende og beboere på både Hobro Alderdomshjem, Toftegården og Solgaven hver sit råd. Ældre- og pensionistrådet i kommunen har haft forslaget til behandling. Et mindretal ønsker, at ældrerådet får repræsentanter i de enkelte plejehjemsråd. Socialudvalg har besluttet, at det skal være op til de hvert enkelt rå dpå de tre hjem, om man vil have en person fra ældrerådet siddende med ved møderne. Formålet med de råd er at styrke dialogen mellem beboerne, deres familier og kommunen. Hvert råd skal bestå tre beboere, to pårørende, lederen af plejehjemmet og to repræsentanter fra personalet. Der skal holdes valg til rådet én gang om året i september eller oktober. Rådet skal blandt andet inddrages, når der laves retningslinjer for pleje, kostplaner, aktiviteter og samvær. Det skal også deltage ved anmeldte tilsynsbesøg. -øst
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...