Lokalpolitik

Beboere på dårlige veje går sammen

HOBROVEJ:Der er ved at blive dannet en beboerforening for Klintevej, Valmuemarken og Firkløvervej. 60 beboere fra Klintevej, Valmuemarken og Firkløvervej var mødt op i Margrethekirkens mødelokaler på Revlingebakken. Et stort fremmøde ud af 80 husstande. Formålet med mødet var at diskutere muligheden for at etablere en beboerforening. Skiftende beboerrepræsentanter har ikke haft held til at overbevise byrådet om nødvendigheden af en renovering af stier, fortove og veje i området. - Det er uhyrligt at tænke på hvordan byrådspolitikere og rådmænd de sidste 30 år, senest med Henrik Thomsen i spidsen, har ignoreret et ellers rimeligt krav om forbedringer, siger Camilla Thorvig, Valmuemarken 12. - De selvsamme politikere ser ingen problemer i at pålægge borgerne at rydde stier og veje for sne eller uddele parkeringsbøder på villaveje. Men når det kommer til simpel vedligeholdelse er det åbenbart sjovere at bruge pengene på at bygge ‘mindesmærker’ og eksperimentere med belægningen på byens torve og pladser. Der var blandt de fremmødte beboere en udbredt opfattelse af at en beboerforening er den eneste mulighed for at komme videre og stå som en samlet og stærkere gruppe overfor politikerne der ikke gider lytte til den enkelte borger. Næste skridt bliver derfor afholdelse af en stiftende generalforsamling for en beboerforening for Klintevej, Valmuemarken og Firkløvervej.