Lokalpolitik

Beboere piller havne- projekt fra hinanden

Beboere gør rede for deres synspunkter i fire sider langt brev til Naturklagenævnet

SÆBY:Sagaen om et byggeri på DLG-grunden på Sæby Havn kører videre. I et fire sider langt brev til Naturklagenævnet piller beboere i havnekvarteret entreprenør Børge Juul Kristensens projekt fra hinanden. Set fra beboernes synsvinkel er byggeriet på adskillige punkter i direkte modstrid med lokalplanen for havnen, og det skinner tydeligt igennem, at beboerne finder kommunens håndtering af sagen lemfældig. Som bekendt har Naturklagenævnet stoppet byggeriet - netop efter at have modtaget en klage fra beboerne på havnen. I begyndelsen af maj ventes det, at nævnet træffer beslutning om, hvorvidt Børge Juul atter må gå i gang, eller om projektet i sin nuværende udformning må arkiveres lodret. Nyt byggeri I brevet til Naturklagenævnet angriber beboerne byggeprojektet fra flere vinkler. Centralt er det, om Børge Juuls projekt er et nybyggeri eller en genopførelse af et gammelt. Hvis det første er tilfældet, skal byggeriet leve op til lokalplanen for havnen og vil overskride paragraffen om bebygggelsesprocent med adskillige hundrede procent. Hvis der derimod er tale om genopførelse af et gammelt byggeri, er overskridelserne i forhold til lokalplanen betydeligt mindre, for den nu nedrevne DLG-bygning var på mange punkter også i modstrid med den "nye" lokalplan. For beboerne er der ingen tvivl om, at byggeriet er nyt. I brevet skriver de, at teknisk udvalg allerede har givet dispensationer, som om der var tale om et nybyggeri. Det skete 11. februar. Og i nedrivningstilladelsen, der er udstedt 18. februar, skriver kommunen selv, "at byggeriet ved sagsbehandlingen er betragtet som et nybyggeri". Høj mur Desuden gør beboerne opmærksom på, at det nye byggeri slet ikke ligner det gamle. Nybyggeriet bliver ifølge beboerne en meter højere end det gamle, og desuden forsynes det med glaspartier og en loggia ud mod havnebassinet. Beboerne påpeger endvidere, at byggeriet vil blive omkranset af terrasser. På nordsiden anlægges en terrasse på et område, der tidligere var offentligt. Terrassen, der skal bruges til udeservering, vil blive halvvejs skjult bag en 1,6 meter høj mur. "Nybyggeriet vil blive væsentlig større og vil fremstå meget anderledes end den tidligere DGL-bygning. Derved ændres hele havnens profil", skriver beboerne. De mener også, at kommunen i sin redegørelse til Naturklagenævnet kommer med fejlagtige oplysninger, når det påstås, at der vil være offentlig adgang til loggia og terrasser. De vil nemlig i vidt omfang blive brugt til udstillinger og udeserveringer, mener beboerne. Friareal Lokalplanen for havnen tillader etablering af mindre servicevirksomheder. Som tidligere omtalt er Børge Juuls plan at bygge et havnerelateret indkøbscenter med butikker, restaurant og galleri. Beboerne opponerer mod, at dette center kaldes for den mindre servicevirksomhed. Beboerne mener også, at kommunen tager fejl, når den har beregnet områdets friareal. Også her er der tale om en voldsom overskridelse af lokalplanen, skriver beboerne, der desuden påpeger, at byggeriet efter deres opfattelse ikke passer ind i det eksisterende miljø på havnen, og dermed også på dette punkt bryder med lokalplanen. Brevet til Naturklagenævnet er underskrevet af Steen Møller Thomsen, Martin Bach Jensen og Erik Schack. Sidstnævnte er formand for beboerforeningen på havnen.