Lokalpolitik

Beboere præsenteret for flere gener i gaden

Samtlige biler fra p-plads skal ledes ud i Slagterigade - beboere og politikere overraskede

BRØNDERSLEV:Beboerne i Slagterigade i Brønderslev var endnu engang kaldt til informationsmøde om byggeplanerne på den tidligere slagterigrund. Denne gang for at blive orienteret om, at muren, der skal skærme for supermarkedets vareindlevering, bliver fem meter høj - i stedet for tre meter. Men støjmurens højde blev en detalje, som beboerne ikke umiddelbart havde kommentarer til. Formildende er det, at den fem meter høje mur bygges i rødt tegl - og at stenene lægges, så der skabes spil i muren. Nye frustrationer Torsdagens møde bød på yderligere frustrationer for de berørte lodsejere, idet beboerne blev opmærksomme på, at til- og frakørslen til parkeringspladsen - hvor der er plads til 180 biler - også skal vende ud mod Slagterigade. - Det virker voldsomt, lød den umiddelbare reaktion. Den eksisterende indkørsel til Nettos parkeringsplads bliver fremover kun indkørsel. Og hermed skal samtlige biler fra p-pladsen køre ud i Slagterigade. En oplysning der åbenlyst også kom bag på de tre politikere fra teknisk udvalg - Karsten Frederiksen, Gunnar Larsen samt Johanns Trudslev Pedersen. Og en oplysning som nu skal undersøges nærmere. - Kan vi ikke bare nulstille det hele og begynde forfra, lød en opfordring fra en af beboerne. Beboerne skriver i deres første indsigelser, at de føler sig overhørt og ignoreret. Og måske var det årsag til, at kun to husstande var repræsenteret ved informationsmødet. Det er fjerde gang, beboerne er kaldt til møde om projektet, og hver gang har de tilkendegivet deres modstand mod placeringen af vareindleveringen og højden af byggeriet. Politikerne i teknisk udvalg har valgt ikke at imødekomme beboernes ønsker. Kun ganske lidt er ændret i den lokalplan, beboerne blev præsenteret for første gang. Og ændringerne er ikke sket på de punkter, som beboerne havde håbet på. Frygter tidlig støj Beboerne er grundigt trætte af, at vareindleveringen fortsat er placeret mod Slagterigade - og at teknisk udvalgs indstilling til byrådet er, at supermarkedet skal have lov til at få fire vareleverancer mellem seks og syv om morgenen. Beboerne forudser støjgener fra bakkende lastbiler, og deres køleranlæg. - Alle supermarkeder får jo varer tidligt på morgenen. Hvis der viser sig store problemer, må vi løse dem efterfølgende, sagde Karsten Frederiksen. - Men vi mener, det er støj, man skal tåle i bymidten. Og der er ikke problemer ved de øvrige supermarkeder - hverken i Brønderslev eller i andre byer. Skrækscenariet er, at man kan give nye dispensationer om fem år. Men det er ikke noget forvaltningen eller de politikere, der sidder i dag, bakker op, tilføjede Karsten Frederiksen. Huspriser stiger Karsten Frederiksen forsøgte at formilde beboerne med, at Slagterigade bliver en smukkere gade og kommer tættere på centrum. - I St. Blichersgade er huspriserne steget med over 50.000 kroner efter renoveringen af gaden. Jeg tror, at huspriserne, når vi er færdige i Slagterigade, vil stige væsentligt. Både fordi gaden bliver pænere - men også fordi husene får en attraktiv beliggenhed. Det bliver et utroligt interessant sted at bo, sagde udvalgsformanden. - Men hvem vil købe husene, spurgte en skeptisk beboer. Fristen for at gøre indsigelse mod den fem meter høje mur, der skal afskærem vareindleveringen, udløber 7. december. - Men hjælper det noget at gøre indsigelse, spurgte en beboer. - I kan godt føle, at vi er ligeglade med jer, fordi vi ikke har imødekommet jeres indsigelse. Det mener jeg ikke er korrekt. Vi har undersøgt om vareindleveringen kan flyttes, men det kan ikke lade sig gøre, når indgangen skal ligge ved bymidten, lød svaret fra Karsten Frederiksen.