Lokalpolitik

Beboere presser på for nordlig omfartsvej

Bekymring for at 35 år gammel linjeføring bare bruges og dermed splitter bl.a. Skovsgård og Torslev

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Alle fire alternativer, som beboergruppen foreslår, munder ud ved Janumvej i Mellemmølle nord for Tingskoven. foto: erik sahl

JAMMERBUGT:Selv om omfartsvejen omkring Arentsminde, Halvrimmen og Brovst formelt ikke var på dagsordenen på borgermødet om Jammerbugt Kommunes planstrategi i Skovsgård tirsdag aften, ville en markant gruppe deltagere det anderledes. Så omfartsvejen, som alle erkender, der bliver mere og mere brug for, satte sit præg på debatten alligevel. Gruppen, som især består af beboere fra Gl. Brovst og Skovsgård, er dybt bekymret, fordi de frygter at staten uden videre vil bruge den sydlige linjeføring til forlægning af hovedvejen, en vejføring, der blev foreslået for 35 år siden, og som stadig er afsat i den nyeste, gældende regionplan. - Det er en tåbelig linjeføring, fastslog Godik Borregaard, der bor i Trindbjerg ved Tingskoven. Han bliver ikke selv berørt af en sydlig linjeføring, men mener den vil være ødelæggende på flere måder. - Den vil splitte Skovsgård og Torslev ad, og skolebørnene skal så til at krydse en farlig vej. Vejen vil også ødelægge naturområdet Aarup Hede, som er vigtigt for mange. De bruger det til at cykle og gå ture i, lufte hund og plukker svampe, tilføjede han. I stedet foreslog han på beboergruppens vegne en nordlig linjeføring på det flade område midt mellem den nuværende hovedvej og Tranumengevej-Hjortdalvej, hvor den kan lægges så den går fri af vigtige naturområder. - Det vil også være langt bedre for infrastrukturen, ikke mindst for turister, der skal til kysten, forklarede en anden fra gruppen, Karen Blom, Gl. Brovst. - Der er jo ingen der siger, at en reservation, der har ligget uforandret i planerne i 35 år, stadig er den bedste. Der er jo sket meget i tidens løb, som hun sagde. Karsten Bolvig, hvis mor siden 1968 har boet på en ejendom, som nu i 35 år har haft truslen om en omfartsvej i baghaven hængende over hovedet, var frustreret på sin mors vegne. - Det handler også om borgernes retssikkerhed. Hvor længe skal man finde sig i sådan en uvished med en usælgelig ejendom, spurgte han. Jammerbugt Kommunes tekniske direktør Knud Nørgaard svarede, at sådan er lovgivningen skruet sammen, og planchef Kell Agerbo forklarede, at intet er afgjort endnu om omfartsvejen. - Arbejdet med planlægningen skal først til at i gang nu. Det første sonderende møde med staten og regionen holdes onsdag.