Aabybro

Beboere siger nej til plan

Uenighed om placering af bøgehækken varer ved

AABYBRO:Der er langt fra enighed om, hvordan det grønne bælte mellem Toftevej og Bøgetoften skal se ud. På vegne af tre beboere afviser Volmer Nielsen, at der nu er opnået enighed om, hvordan det grønne bælte skal se ud med græs, træer, hæk og fortov. Formand for teknisk udvalg, Jørn Krogsgaard (V) lancerede ellers en plan for området i NORDJYSKE fredag, men den afviser Volmer Nielsen. - Den ville betyde, at det oprindelige grønne bælte ud mod Toftevej ville blive halveret til under 2,5 meter i bredden. Vi har valgt at bygge på Bøgetoften, blandt andet fordi der i salgsmaterialet og lokalplanen var lovet de grønne omgivelser.Derfor har vi også givet cirka 100.000 kroner mere for vores grunde, end de kommunale grunde koster. - En halvering af det grønne bælte vil betyde, at vores grunde taber i værdi, siger Volmer Nielsen. Desuden peger han på en række uafklarede spørgsmål. Hvornår skal det i den nye plan skitserede fortov anlægges? Hvor høj skal hækken være? Hvem skal betale for ændringerne i skødet? - Og hvorfor skal kommunen forære os et fortov, når vi købte grundene, blandt andet fordi vi ville have det grønne bælte, spørger han. - Og ved en af grundene kan det blive nødvendigt at eksproriere jord for at gennemføre planen, siger han. Sammen med to andre beboere har han skriftligt gjort teknisk udvalg opmærksom på modstanden. - Vi har skrevet, at så længe spørgsmålene er ubesvaret, så er vi imod en ændring af lokalplanen, siger han. Jørn Krogsgaard oplyste i NORDJYSKE, at det ny forslag med fortov langs Toftevej er en god ide, da området er adgangs- og skolevej til det nye boligområde, Thomasmindeparken.