Beboere skal ikke skilles

REBILD:Et enigt sundhedsudvalg i Rebild beder nu forvaltningen i kommunen om at undersøge to muligheder for at flytte fem udviklingshæmmede fra deres nuværende bosted, Boformen Terndrup. Det oplyser udvalgsformand Henrik Christensen (S) efter et flere timer langt udvalgsmøde tirsdag. Kommunen er blevet stærkt kritiseret af blandt andet pårørende og socialpædagoger for at ville splitte beboerne og lade to flytte ind på et ældrecenter og tre skulle så flytte til søsterinstitutionen Boformen Støvring. - Der bliver under ingen omstændigheder tale om, at vi flytter beboerne ind på et ældrecenter, ikke hvis det står til mig, og den holdning står jeg fast på, udtaler Henrik Christensen efter udvalgsmødet. Den ene mulighed, som sundhedsudvalget ønsker undersøgt nærmere, er en samlet flytning af beboerne til Boformen Støvring. Det vil formentlig kræve en dispensation fra den gældende lokalplan, hvad angår bebyggelsesprocent, idet der ellers kun er areal nok til et byggeri for tre beboere ekstra. Den anden mulighed, som et mindretal i udvalget ønsker undersøgt er, om det er muligt at flytte beboerne samlet til eksisterende bygninger, uden at det kræver ombygninger. I den nuværende institution deles tre om ét bad, og der er ikke køkkenfaciliteter til hver beboer. Henrik Christensen oplyser videre, at medlemmerne i udvalget hælder enten til den ene eller til den anden løsning, men begge muligheder skal forvaltningen altså nu undersøge. Rebild søger at begrænse udgifterne til boliger, der ikke bliver benyttet. Der er en sådan enkelt plads i den nuværende boform i Terndrup. Boformen i Terndrup lever desuden ikke op til tidens standard, men beboerne trives og har boet sammen i mere end 25 år. De er i sin tid flyttet ud fra Hammer Bakker. Sundhedsudvalget i Rebild vil drøfte sagen igen på sit næste møde i april.