Korsholm

Beboere vil have sikret Skerping-krydset

KORSHOLM:Der er dårlig oversigt, bilerne kører for stærkt, og der er ofte parkeret biler i vejsiden, så oversigten bliver endnu dårligere. Det er de væsentligste grunde tiil, at Helle Werner, Korsholm, har henvendt sig til Nordjyllands Amt og foreslået at krydset bliver sikret bedre. -Amtet kunne jo købe det gamle hus på hjørnet af Aggersundvej og Husbyvej og rive det ned, foreslår hun. - Det ville bedre oversigten i hvert fald et af stederne. Problemet er, at man skal meget langt frem fra sidevejene for at orientere sig om trafikken, forklarer Helle Werner, som har set mange farlige situationer, der af rent held er endt godt. Krydset ligger på toppen af en bakke, når man kommer sydfra og efter et svagt sving, når man kommer nordfra, og det er med til at gøre krydset endnu farligere. For et par år siden blev hastighedsgrænsen sænket fra 70 til 60 km/t på Aggersundvej omkring krydset, men det har ikke hjulpet en dyt, siger Helle Werner. - Jeg er blevet klar over, at jeg ikke er den eneste, der har klaget over krydset, så jeg håber der snart sker noget. Bliver undersøgt Fra Nordjyllands Amt oplyser ingeniør Vagn Bech fra vejkontoret, at man nu vil se nærmere på forholdene i krydset. - Det er ikke et sted, der er med i vores planer for øjeblikket. Vi er godt klar over, at der er dårlige oversigtsforhold, og det generelt er svært at få bilister til at overholde hastighedsgrænser på korte stræk af landeveje, siger Vagn Bech. Ulykkesstatistikken for krydset viser ingen uheld i selve krydset, altså med trafikanter fra sidevejene, når man ser tilbage i årene fra 1995 til nu, fremgår det af amtets databaser. - Men nu vil vi se nærmere på forholdene, og om der eventuelt skal ske forbedringer. Men at opkøbe et hus for at rive det ned, er noget vi meget sjældent gør, tilføjer Vagn Bech.