Byggeri

Beboere vil have vej lukket permanemt

Stor opbakning ved Rosenvej-underskriftsindsamling

SÆBY:Beboerne på den "indre" del af Rosenvej i Sæby har med stor opbakning gennemført en underskriftsindsamling med henblik på få vejen lukket permanent for gennemkørende trafik på strækningen mellem Jacob Friisvej og Sdr. Ringvej. Ønsket fremsættes over for kommunen, efter at den "indre" del af Rosenvej i en længere periode har været lukket for gennemgående trafik i forbindelse med opførelsen af nye ældreboliger ved Jacob Friisvej som led i udvidelsen og renoveringen af Sæby Ældrecenter. - Trods megen kørsel med lastbiler og arbejdsvogne i forbindelse med byggeriet har der været dejligt stille og fredelig på denne del af Rosenvej, for køretøjerne har kørt med lav hastighed, hedder det i beboerhenvendelsen til Sæby Kommune. Byggeriet nærmer sig sin afslutning, og beboerne finder derfor tiden inde til at gøre status. De foreslår kommunen, at der bliver opsat et par bomme ved Sdr. Ringvej-krydset, så gående og cyklister kan passere, men ikke biler. Alternativt mener beboerne, at bommene kan anbringes ved Rosengyden. - Forslaget vil betyde en meget lille udgift for kommunen, men en stor fordel for beboerne, hedder i opfordringen til Sæby Byråds tekniske udvalg. Fem grunde Beboerne nævnter følger fem grunde til at lukket den "indre" del af Rosenvej permanent for gennekørsel: 1. Rosenvej har et langt og lige forløb, hvilket ofte bevirker høj hastighed hos bilisterne. 2. Der bor en del børnefamilier på vejstrækningen. 3. Ikke stedkendte overser ofte Sdr. Ringevej-krysdset eller opdager det for sent. Rosenvej er et typisk parcelhuskvarter med haver, børn og husdyr, hvilket gør den uegnet til "højhastighedsvej", som beboerne udtrykker det. 5. Sæbys borgere har tydeligvis ikke brug for den "indre" del af Rosenvej som indfaldsvej til og fra byen. Især ikke efter at Sæby Skole Syd er fuldt udbygget, så trafikken til skolen nu går ad andre veje.