Detailhandel

Beboere vil ikke af med populær grøn plet i byen

Naboer er imod etagebyggeri

Beboere og KulturStationens bestyrelse er stærke modstandere af, at området her mellem Skørping Centret og ungdomshuset, KulturStationen og Kinorevuen bebygges. De vil beholde området som et åndehul.  ARKIVFOTO: TORBEN HANSEN

Beboere og KulturStationens bestyrelse er stærke modstandere af, at området her mellem Skørping Centret og ungdomshuset, KulturStationen og Kinorevuen bebygges. De vil beholde området som et åndehul. ARKIVFOTO: TORBEN HANSEN

SKØRPING:Det er især de almindelige beboere og KulturStationens bestyrelse, der har gjort indvendinger mod den planlagte opførelse af en treetagers bygning i Skørping Centret mellem købmandsforretning og ungdomshus. Blandt beboerne og kulturbrugerne er holdningen generelt, at de slet ikke ønsker området bebygget, skønt der i den gældende lokalplan er mulighed for det. Den aktuelle dispensation handler alene om, hvorvidt bygherren skal have lov at opføre en bygning i to etager, som lokalplanen tillader uden videre, eller i tre etager, som han har søgt om. Bygningen skal rumme både erhverv og boliger. Men fire af de nuværende beboere i Skørping Centret oven på supermarkedet Super Best har skriftligt protesteret over nybyggeriet. De mener både, at det er overflødigt, og at det vil ødelægge udsigten mod vest, ikke bare for dem selv, men for de daglige kunder i Skørping Centret. Irma og Martin Østergård har som naboer også sendt en skriftlig protest sammen med deres sønner, Ole og Sven Erik Østergård, som begge er kendte ildsjæle i Skørpings kulturliv. De skriver blandt andet, at "faktisk kender vi ingen, der overhovedet ønsker bebyggelse på byens grønne fristed. Her bør der tværtimod anlægges en frodig park med buske, blomster og lave træer, som en smuk ramme om og baggrund for KulturStationen, én af byens arkitektoniske perler, og som synsværn mod SuperBest-mastodonten". Familien Østergård mener heller ikke, at byen ligefrem mangler butikslokaler, men derimod folk, der vil drive forretning i dem. Og de tror ikke meget på, at dyrere butikslokaler ligefrem skulle kunne ændre tendensen til et skrantende næringsliv. "Erkend dog, at vi er blevet en grøn by, og at det ikke er nogen ulykke", skriver de og henviser til det udmærkede handelsstrøg i Støvring. KulturStationens bestyrelse mener ligeledes, at man bør bevare arealet som et åndehul, og at byen ikke mangler butikslokaler. Bestyrelsen skriver, at "det nuværende bypark-agtige område mellem Centret og KulturStationen samt ungdomshuset og Kinorevuen vil lide stor æstetisk og funktionel skade, til glæde for de få og til ærgrelse for de mange." Fra KulturStationens side er man også bekymret over den truende ineteressekonflikt mellem eventuelle nye beboere i Skørping Centret og de planlagte nye udendørs aktiviteter såsom koncerter i KulturStationens gård i forbindelse med ungdomshuset og den planlagte tilbygning til Kinorevuen. Bestyrelsesmedlem i KulturStationen, bibliotekar Mogens Yde, har dog ikke ønsket at udtale sig i sagen, da han som kommunal embedsmand føler sig inhabil. Nabohøringen har dog også resulteret i to kommentarer fra naboer, der repræsenterer det lokale erhvervsliv, nemlig Dansk Butikstjeneste på vegne af købmand Niels Rask og advokat Mogens Hebbelstrup på vegne af apoteker Kirsten Skriver. Herfra har man dog mest bekymret sig for, om Super Best fortsat vil kunne udvides over årene i takt med behovet, og om den nye bygning kommer for tæt på henholdsvis supermarked og apotek. Her har Skørping Kommune til dels allerede kunnet berolige de to indsigere. Derimod anfører forvaltningen, at købmand Niels Rask har undladt at bruge sin option på at købe et areal til butiksudvidelse, og at han først har reageret, efter at de nye byggeplaner er offentliggjort.