Beboerforening får ingen støtte fra menighedsrådet

Rådets medlemmer ønsker ikke at klage over byggeri på Sæby Havn

Havne 26. september 2002 08:00

SÆBY: Sæby Havns beboerforening skal ikke regne med at få hjælp fra menighedsrådet. Medlemmerne har nemlig besluttet, at de ikke vil blande sig i Børge Juul Kristensens byggeri på havnen i Sæby. - Det er en enig beslutning. Holdningen hos medlemmerne er blandt andet, at der jo allerede er klaget til naturklagenævnet, siger formanden for menighedsrådet, Jørgen Wirring. I første omgang havde rådet i Sæby skrevet til Aalborg Stift for at få vurderet sagen. Den 13. juli modtog stiftet således diverse bilag, herunder lokalplanen. Problemet er, at byggeriet vil skjule Sæby Kirke fra den østlige retning, og stiftets kirkegårdskonsulent, Mogens Andersen, konkluderer blandt andet: - Det er et spørgsmål, om bygningen er i overensstemmelse med lokalplanens formålsbestemmelse, idet den skal have karakter af at bestå af fritliggende eller delvis sammenbyggede bygninger. Mogens Andersen tilføjer dog, at bygningen åbenbart i det væsentligste er i overensstemmelse med lokalplanen. - Hvorvidt byggeriet kan betegnes som bestående af delvis sammenbyggede huse er ikke specielt afgørende for Sæby Kirke. Dette forhold er snarere af betydning for tilpasning af det samlede bymiljø omkring havnen, lyder det fra Mogens Andersen, der dog mener, at byggeriet fremtræder meget massivt og afvigende fra intentionerne. Alt i alt finder Aalborg stift, at der ikke er grundlag for at klage over byggeriet. Stiftet konkluderer derfor i et brev til Sæby Menighedsråd 22. august: "Det må herefter være overladt til menighedsrådet at afgøre, om rådet vil klage over kommunens dispositioner. Og som nævnt har Sæby sogns menighedråd sagt nej til at blande sig.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...