Beboerformand: Hvem har glæde af billedmanipulation?

Kunst 24. september 2002 08:00

Havnefront: Jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg første gang så tegningen af den kommende havnepromenade. Der er tale om en billedmanipulation uden lige. Ja, man kunne også kalde det for folkeforførelse. Det er en vildledning af alle sæbynitter og alle de, der forholder sig til byggeprojektet ved havnefronten. Kig godt på tegningen. Den har intet med virkeligheden at gøre. Og umiddelbart må man spørge sig selv, hvem der dog kan have glæde af at forskønne virkeligheden så meget, at selv ordet "manipulation" synes at være utilstrækkelig. Ifølge de planer Børge Juhl har med sit byggeri ved havnefronten, bliver bygningen 11,10 meter høj. Og indtil i dag, foreligger der ikke nogen oplysninger om, at byggeriet er blevet ændret eller skal ændres. Med en højde på 11,10 meter skal der ikke den store udregning til for at se, at personerne på tegningen så må være omkring tre meter høje. Og det stemmer jo ikke særlig godt overens med virkeligheden. Tager vi linealen frem og lægger den op langs med tagryggen på den nye bygning, så flugter tagryggen med røgeriet. Og efter vores målinger er røgeriet cirka 7,5 meter høj. Så antager vi at tegningen er et reelt billede på det kommende byggeri så bliver bygningen altså ikke mere end ca. 7,5 meter høj. Men det svarer jo ikke til de tegninger Børge Juhl har sendt ind til kommunen og til de dispensationer, der skal gives fra kommunens side. Her er udgangspunktet igen, at bygningen bliver 11,1 meter høj. Så alt i alt må jeg konkludere, at der er manipuleret voldsomt med tegningen: Den er ikke en virkelighedstro gengivelse af projektet. Men der er mange andre manipulationer på tegningen. Eksempelvis er det umuligt fra den vinkel tegningen er malet at se kirken. I hvor høj grad bygningen rager op, kom jo mere end tydeligt til syne, da beboerforeningen lavede sin højdevisualisering på Sæby Havn, da flaget blev spillet ned for sidste gang i år. Flere tusinde mennesker så med hjælp fra løftekraner og tove, hvor højt 11,1 meter i virkeligheden er. Jeg stiller mig uforstående overfor, hvem der kan have glæde af at blive præsenteret for en tegning så fjernt fra virkeligheden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...