Bed om vækkelse

Et rige i splid med sig selv kan ikke bestå. Dette bibelske udsagn gælder også partiet Kristendemokraterne, mener Karl Maksten (17.1).

Ja, det vil tiden sikkert også vise. Men alt håb er nu ikke ude. Vi skal blot finde forklaringen på den indre splid i partiet og tage ved lære af den. Forklaringen er bl.a., at Bodil Kornbek lukker både øjne, ører og især munden for den gudsfjendske abortlov. Derfor kan KD ikke bestå som et specielt kristeligt parti. Når det står klart for alle, der tager deres tro på Gud højtideligt, kan der blive opbakning til et fornyet KD eller et nyt kristeligt folkeparti, som kan præge dansk politik kristeligt, moralsk, etisk. Men det sker næppe uden en vækkelse i befolkningen, i hvilken vi bliver gudsbevidste og gudhengivne, fordi vi erfarer Gud som en levende virkelighed. Bed derfor om vækkelse! Knud Held-Hansen Beatesmindevej 76, 1.tv., 9210 Aalborg SØ knud.held-hansen@stofanet.dk