EMNER

Bedemand lykkelig for tilladelse til lager

FJERRITSLEV:Bedemand Tove Olesen, Fjerritslev Begravelsesforretning, er lykkelig over, at hun har fået tilladelse til at lave en garage og et kistelager på Nyvej 7 i Fjerritslev. Dermed vil hun nu kunne koncentrere sig om sit arbejde efter nogle hårde måneder, hvor hun har kæmpet om at få lov til at opføre lageret - først på Havremarken og altså siden på Nyvej. Begge steder er planerne blevet mødt med beboerprotester. Projektet på Havremarken faldt til jorden, men tilladelsen til at opføre en bygning på 57 kvadratmeter på Nyvej er nu kommet i hus. Kommunens tekniske udvalg mener nemlig ikke, at trafikken på den forholdsvis smalle vej vil blive belastet så voldsomt, som beboerne frygter. Selv regner Tove Olesen med, at der højst otte-ti gange årligt skal en lastbil ind til kistelageret. Og hendes egen kørsel med rustvognen vil efter hendes mening svare til den kørsel, en familie har. Tove Olesen beholder kontor på Havremarken, hvilket hun har tilladelse til, og på Nyvej 7 vil der blive to udlejningsboliger. I øvrigt med parkeringsmuligheder i indkørslen for beboerne, så de ikke skal parkere ude på Nyvej. Lageret og garagen vil blive bygget hurtigst muligt.