EMNER

Bedemanden laver byforskønnelse

Der har været kisteforretning på stedet siden 1898

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det gamle snedker-, møbel- og ligkisteværksted til venstre venter Elin og Hans Ole Vester at kunne renovere næste år. Imellem de to bygninger ses mellembygningen, hvorunder man mener, at bækken er ledt i rør til havnen. Foto: Peter Mørk

Det, der nu hedder Thisted Begravelsesforretning og har adressen Bisgårdsgade 6, startede som forretning 1898, hvor snedkermester Poul Jensen etablerede sig på stedet. Den nuværende bygning er i BBR-registret noteret som opført 1900, men de par års udsving er måske ikke så afgørende. Til gengæld tyder andre oplysninger på Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune på, at der har været en ejendom på hjørnet af den nuværende Bisgårdsgade (tidligere Bisgårdsstræde og endnu tidligere Kringeltofts Gyde) og Plantagevej (tidligere Aagade og endnu tidligere en del af Bisgårdsstræde) helt tilbage fra 1850'erne, selv om det ikke er lykkedes at finde matrikelnummeret 55b registreret før 1906. Hvilket i øvrigt var på den tid, at bækken, der er forlængelsen af Skinnerup Å gennem byen til havnen, blev rørlagt og nu formodes at ligge under mellembygningen, hvor begravelsesforretningen har en af sine to garager til rustvogne. Dengang for 100-110 år siden var det snedkermestre, som lavede ligkister og sørgede for begravelsesfærden. En udvikling, som fortsatte under Poul Jensens søn, Ejner Jensen, der overtog forretningen 1938 som møbelsnedker frem til 1967, hvor han overdrog den til Holger Nielsen, som han i øvrigt havde haft ansat siden 1938. Holger Nielsen købte forretningens og byens første rustvogn, fortæller den nuværende bedemand på stedet, Hans Ole Vester, og samtidig blev møbel- og snedkerværkstedet nedlagt. Selve fremstillingen af ligkister fortsatte dog på værkstedet inde i smøgen, som nu har adressen Nytorv, i en del år, indtil Holger Nielsen gik over til at købe ligkister af andre. Holger Nielsen solgte 1984 til Erling Højgaard, som 1996 solgte til Ole Dissing, der 2002 tilkøbte Nors Begravelsesforretning. Begge blev 2006 overtaget af Elin og Hans Ole Vester og kaldes nu også Vesters Begravelsesforretning. Ejendommen har længe trængt til en kærlig hånd, og det har hovedbygningen så fået i år: - Vi pillede noget træværk af, og inde bag ved stod der stadig Ejner Jensens Møbelsnedkerværksted, fortæller Hans Ole Vester. Facaden mod Bisgårdsgade og Plantagevej er sandblæst, vandskuret og malet, og bygningen har fået nyt tag, ligesom der hele vejen rundt er kommet nye døre og vinduer i, også i den 135 kvadratmeter store lejlighed ovenpå i to etager: