Bedrageri afsløret

Brønderslev Kommunes taskforce, der afslører socialt bedrageri, har flere gange tjent lønnen ind.

Økomiudvalget kan med tilfredshed konstatere, at der på et halvt år er undersøgt 89 sager vedrørende socialt bedrageri. 45 sager er undersøgt efter anmeldelse fra borgere. 44 af sagerne er nu afsluttet, og 17 af sagerne har medført, at offentlige ydelser er stoppet. Det gælder folk, der har fået boligsikring, boligydelse, økonomisk friplads, førtidspension, sygedagpenge med mere. - Det er rigtig godt, at vi får nogle penge tilbage i kassen igen, som er blevet udbetalt uretsmæssigt. - Vi mener også, at det er godt for retsfølelsen, at man kan se, at det får konsekvenser, hvis man får mere i sociale ydelser, end man har ret til. Omregnet til en årlig ydelse, udgør de offentlige ydelser 1,3 mio. kr. Refusionerne er 34.000 kr., og den kommunale andel udgør 746.000 kr. 1. august 2010 blev der ansat en medarbejder i en tidsbegrænset stilling på to år til at varetage opgaver inden for helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri. Det er Lotte Hoff, der beklæder jobbet. Der er otte sager, der har været så grove, at der er sket politianmeldelse.