EMNER

Bedre adgang til kirken

JERUP:På Jerup kirkegård arbejdes der i disse dage på en forbedring af adgangsforholdene til kirken. Det er en sag, som menighedsrådet længe har arbejdet og ventet på, men nu sker der noget. Der anlægges en rampe fra flisegangen ved Ledetsvej, der skråner op mod kirkedøren, så gangbesværede og handicappede nemmere kan komme i kirke. Det er Øjvind Jørgensen, Frederikshavn, der er arkitekt på arbejdet, og det udføres af Holmen anlægs, gartner og Brolæggerfirma. Endnu en sag fra det nuværende menighedsråd er renovering af trådhegnet mod vest og syd på kirkegården. I 2009 er der ingen anlægsarbejder på budgettet ifølge kasserer Ingelise Pedersen, men klokkestablen skal repareres, og desuden er der to syns- og skønsprotokoller med flere reparationer, som det nye menighedsråd, der tiltræder i november, skal tage stilling til.