Redningsvæsen

Bedre akutberedskab i Frederikshavn

Bedre behandling til frederikshavnere, der bliver akut syge. Det er konsekvensen af regionens budget 2008

FREDERIKSHAVN:Der er grund til glæde i Frederikshavn-området. Regionens budget 2008 betyder nemlig, at sygehusvæsenet i Østvendsyssel vil blive bedre til at håndtere akut opstået sygdom. - Det er meget positivt, at det nye akutberedskab på Frederikshavn Sygehus blev godkendt, så det fuldt ud holder, hvad der blev lovet ved strukturændringerne, siger regionsrådsmedlem Finn Jakobsen (V) og fortsætter: Specialister - Vi opretter et nyt præhospitalt beredskab, og jeg er jeg overbevist om, at vi i Frederikshavn Kommune får et bedre akutberedskab, der er bedre end det nuværende. Vi er sikret, at der hurtigt kommer kompetente fagpersoner - paramediciner og anæstesisygeplejersker - til stede ved akut sygdom og ulykke. De kan sammen med den telemedicinske kontakt til speciallæger stille diagnose, så patienten straks køres til det sygehus, der kan yde den bedste hjælp. Paramediciner og anæstesisygeplejerske kan på vej til sygehuset behandle og pleje og i øvrigt medvirke til, at de rigtige specialister straks er til stede ved modtagelsen på sygehuset. Ny type ambulance Budget 2008 betyder, at det såkaldte præhospitale beredskab - altså perioden fra ambulancen er fremme til patienten ankommer på sygehuset - bliver opgraderet i Frederikshavn. Ud over det nuværende kendte ambulanceberedskab suppleret med akutbil i Skagen, vil der i Frederikshavn komme en ny type ambulance, som bliver døgnbemandet med en paramediciner, der er en specialuddannet redder. I særlige tilfælde vil bilen også blive bemandet med annæstesisygeplejerske. Paramedicinere kan blandt andet udføre avanceret ambulancebehandling, herunder give visse former for medicin intravenøst. 22 paramedicinere Det er meningen at paramedicinerne skal opholde sig på sygehuset, når de ikke er på udrykning. Her indgår de sammen med det øvrige sygehuspersonale i modtagelsen af akutpatienter. Der er i øjeblikket 22 paramedicinere under uddannelse. Sammen med de syv, der allerede er uddannet, vil det kunne dække hele regionens behov. Stor gevinst De nuværende anæstesisygeplejersker på Frederikshavn Sygehus skal fremover medvirke ved alvorlige udrykninger, så patienten mødes af både paramediciner og anæstesisygeplejerske. - Det vil, tror jeg, give stor gevinst - specielt i særlige tilfælde som kritisk sygdom hos børn, fastklemte og ulykker med flere tilskadekomne. Anæstesisygeplejersken kan også observere og behandle patienten i ambulancen på vej til sygehuset, siger Finn Jakobsen Der oprettes en fælles akutmodtagelse for hele Sygehus Vendsyssels optageområde i Hjørring. Her vil der hele døgnet være speciallæger til rådighed, så akutindlagte straks kan få kvalificeret hjælp. På sygehuset i Frederikshavn vil der stadig kunne modtages medicinske patienter akut, hvis de i forvejen er kendte i systemet. - Jeg forventer desuden, at aftalen med flådestationen om brug af lægebilen derfra også vil fortsætte i det nye system, siger Finn Jakobsen. Frigav tre mio. kroner Den nye akutenhed er allerede ved at blive indrettet i Frederikshavn. Regionsrådet frigav i denne uge tre mio. kroner til ombygning og udstyr, og såvel ombygning som det nye præhospitale beredskab er klar ved starten af 2008. Indtil da er der indgået aftale om at det nuværende beredskab fungerer uændret.