Ældreforhold

Bedre arbejdsvilkår

I 120 år er der blevet fejret 1. maj. De første paroler lød: 8 timers arbejde, 8 timers hvile og 8 timers fritid. Selvom parolerne lyder anderledes i dag, så anerkender Venstre fuldt ud, at det fortsat er vigtigt at værne om balancen mellem arbejdslivet og familie- og fritidslivet. Men ellers er det også andre kampe der skal kæmpes.

I dag er det ikke først og fremmest en kamp om arbejdsugens længde, der skal udkæmpes, i hvert fald ikke i Danmark. Men vi anerkender naturligvis at andre lande fortsat har uacceptable arbejdstider, der trænger til at blive forbedret. Grundlaget for et velfungerende arbejdsmarked er, at virksomhederne har tilfredse og loyale medarbejdere. Den største virksomhed i Danmark er den offentlige sektor. At arbejde for at sikre bedre arbejdsvilkår for de offentlige ansatte er væsentligt for os, da det ikke alene skaber mere tilfredse medarbejdere, men også er en forudsætning for, at den service den enkelte borger oplever fortsat kan være i verdensklasse. I Venstre er vi parate til at sætte bedre arbejdsvilkår på dagsordenen i Regionsrådet. I den sammenhæng kan vi lære, at det private erhvervsliv, som i årevis har prioriteret gode arbejdsvilkår for deres medarbejdere, fordi det ganske simpelt kan betale sig at have tilfredse medarbejdere. Heldigvis er også kommunerne ved at få øjnene op for vigtigheden af gode arbejdsvilkår. I Randers kommune er sygefraværet faldet med hele 25 pct. Det sker på baggrund af, at kommunen har indgået en aftale med Falck Healthgroup, der gennem aktiv arbejdsmedicin har fået de flotte resultater. Projektet er primært rettet imod langtidssyge medarbejdere eller medarbejdere der ofte er syge. Netop langtidssygdom øger risikoen for marginalisering fra arbejdsmarkedet, samtidig er det mindskede sygefravær også med til at forbedre servicen for borgerne. Falch Healthgroup er et eksempel på, at det offentlige via privates ekspertise kan få løst en kerne-opgave. Der har desværre været en berøringsangst fra bl.a. Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti mod at benytte private aktører til de mere bløde områder. Men denne opgave er alt for alvorlig til, at der skal føres en ideologisk kamp. For os er det ikke afgørende hvem der løser opgaven, men at opgaven bliver løst. Det skylder vi de mange dygtige medarbejdere i den offentlige sektor. For et år siden satte Lyngby-Taarbæk Kommune fokus på at øge arbejdsglæde og have et bedre rekrutteringsgrundlag blandt hjemmehjælpere, og resultaterne kom allerede få måneder efter, hvor de kunne måle at antallet af ledige stillinger er faldet betydeligt. Udover fokus på øget arbejdsglæde og bedre rekrutteringsgrundlag har de indført Lean, det har blandt andet gjort de enkelte teams i hjemmeplejen selvkørende og der er blevet etableret møder imellem holdene, hvor der diskuteres ændringer i arbejdsgangene. Dette har udover at være til stor gavn for medarbejderne også sikret mere tid til de ældre. Vi vil gå så langt og sige, at det offentlige ikke har råd til at lade være, hvis vi fortsat skal kunne rekruttere kompetente medarbejdere. En konkret udfordring er, at vi i de kommende år kommer til at mangle 2500 sygeplejersker. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi sikrer de optimale betingelser for et godt arbejdsmiljø i den offentlige sektor. Vi skal naturligvis efterleve de rimelige krav nutidens medarbejdere stiller, herunder kravet om et ordentligt og attraktivt arbejdsmiljø. Derfor vil Venstre gøre Region Nordjylland til Danmark mest attraktive arbejdsplads. Det skylder vi medarbejderne, og det skylder vi borgerne i Nordjylland.