Bedre at forebygge

LUKNING:Den borgerlige regering har, godt hjulpet af Dansk Folkeparti, pålagt amt og kommuner store besparelser i de kommende år. Velfærdssamfundet og den gode offentlige service er i den grad truet, fordi regeringen ønsker skattelettelser, hvorefter der kan forventes højere takster i daginstitutioner, højere priser i den kollektive trafik, indførelse af offentlige tilkøbsydelser osv. LO-amtsbestyrelsen i Nordjylland har drøftet indholdet i Nordjyllands Amts sparekatalog, hvor der i de kommende tre år skal spares 386,7 mio. kr., hvilket betyder store forringelser for borgerne, for borgerne, og en direkte nedlæggelse og lukning af amtsinstitutioner m.v., kan ikke udelukkes. En af de lukningstruede institutioner er Arbejdsmedicinsk Klinik i Nordjylland, hvilket LO-Nordjylland stærkt må advare imod, idet en lukning ensidigt vil ramme den del af befolkningen, som er blevet syge af deres arbejde. Der er tværtimod brug for mere forskning og forebyggelse i de mange arbejdsmiljøproblemer, der er på danske arbejdspladser. Den arbejdsmedicinske Klinik i Nordjylland er højt respekteret og beskæftiger nogle af de bedste arbejdsmedicinere i Danmark. Amtskommunen har på den baggrund, og på grund af mange store arbejdspladser med mange faglærte og ufaglærte ansatte i Nordjylland en særlig forpligtelse til at medvirke i forebyggelsesarbejdet, når det drejer sig om et sundt og godt arbejdsmiljø. Menneskeligt og samfundsmæssigt er det også hundrede gange bedre at "investere" i sundhedsfremme og gode arbejdspladser end i dyre hospitalsbehandlinger og kostbar medicin. LO-Nordjylland vil betragte det som en uvenlig handling, hvis nordjyske politikere vil bruge den borgerlige regerings nedskæringer i amtet som påskud til at forringe eller lukke Arbejdsmedicinsk Klinik i Nordjylland.