Gymnasiale uddannelser

Bedre boliger til uændret pris

Statstilskud vil afbøde lejestigninger i Hånbæk ovenpå renovering

FREDERIKSHAVN:Huslejerne i det sociale boligbyggeri Hånbæk i Frederikshavn sættes ikke flere hundrede kroner ned, sådan som det kunne fremstå af TV-Avisen onsdag aften. Ganske vist har staten bevilget 200 mio. kr. til huslejenedsættelser i 22 boligforeninger rundt om i landet, heriblandt Frederikshavn Boligforening af 1945, men det er en foreløbig udmelding fra Landsbyggefonden under Socialministeriet. Pengene udløses ifølge 1945’s forretningsfører Leif Poulsen først, når renoveringen af de sidste 400 lejligheder i Hånbæk-bebyggelsen er gennemført. - Det vi kan håbe på, når der er renoveret med nye køkkener, badeværelser og tag, er at huslejen holdes i ro, men den vinkel var TV-folkene slet ikke interesseret i at få med, siger Leif Poulsen. I indslaget, der problematiserede tilskuddet som en huslejenedsættelse til ressourcestærke lejere, medvirkede lønmodtageren Henrik Larsen, der sammen med sin søn bor i en 95 kvm stor lejlighed i Hånbæk. Med det bevilgede statstilskud ville han opnå en huslejebesparelse på over 900 kr. om måneden, hvilket han kun kunne erklære sig fornøjet med. Et andet regnestykke - Statstilskuddet lyder på 119 kr. pr. kvm og skal gå til renoveringen, og er huslejestigningen i forbindelse hermed i en lejlighed på størrelse med Henrik Larsens sat til 400 kr. om måneden, og renoveringen reelt viser sig at komme til at koste 500 kr., så slipper Henrik Larsen med at skulle betale 100 kr. mere om måneden, påpeger Leif Poulsen. At Hånbæk er kommet i betragtning til statstilskuddet, skyldes den store fraflytning og de mange ledige lejligheder afdelingen har været plaget af i tiden efter værftslukningerne. Af de 664 lejligheder er 72 revet ned, mens 1. byggeafsnit med 192 lejligheder på Koktvedvej er under renovering. 2. byggeafsnit med renovering af de resterende 400 lejligheder på Højrupsvej håber Leif Poulsen vil kunne sættes i gang i umiddelbar forlængelse af 1. byggeafsnit, der ventes fuldt gennemført omkring 1. oktober 2007. - Vi står stadig på venteliste med forbedringen af de sidste 400 lejligheder. Inden 1. juni 2007 skal vi indsende det endelige projekt for at kunne få del i statstilskuddet, siger Leif Poulsen. Går næsten lige op Der er tidligere opnået kompensation til renoveringen af de første 192 lejligheder. - En lejlighed på 95 kvm, der ikke er renoveret, koster i dag 4002 kr. i husleje og dertil skal så lægges forbrug. En lejlighed på 94 kvm, som vi har renoveret, koster 4093 kr., så det kommer til at gå næsten lige op, påpeger Leif Poulsen.