Bedre bustrafik

Intet mindre end 65,6 mio. er netop blevet afsat til at gøre bustransport mere attraktiv.

Den brede politiske transportaftale udspringer af ønsket om en grøn dansk transportpolitik, hvor der investeres i offentlig trafik, for at få flere til at anvende de offentlige transportmidler. Et skridt på vejen er at forbedre forholdene for buspassagererne. Millionerne uddeles til projekter i hele landet, der opfylder kriterier om, at være innovative, at give flest mulige nye passagerer i den kollektive trafik og skabe størst mulige forbedringer for pengene. Af denne pulje bliver 12,5 mio. givet til Nordjylland for at belønne de nytænkende selskaber, som har gennemarbejdede forslag til projekter, der vil styrke den offentlige bustransport i hele regionen. Nordjyderne kan se frem til en ombygning og forbedring af Aalborg Busterminal. Det skal være nemt og rart at tage bussen i Nordjylland. Derfor skal der være bedre trafikinformation på busterminalen. Det vil sige, at 3,2 mio. fra puljen støtter anlæg af oversigtskort, vejvisning og realtidstavler på Aalborg busterminal. Hvis buspassagererne gives bedre adgang til relevant information om den kollektive trafik, vil det alt andet lige blive mere komfortabelt og attraktivt at tage bussen. Koordinationen mellem X-busser og tog bliver også bedre, da 1,8 mio. afsættes til forbedret korrespondance. Det vil få den betydning, at busser og tog bedre kan aftale at vente på hinanden, hvis en afgang bliver forsinket. De svageste buspassagerer bliver også tilgodeset ved uddelingen af puljen. Otte af de mest benyttede stoppesteder i den sydvestlige del af Aalborg bliver moderniseret med hensyntagen til blinde og svagtseende. Der vil desuden blive opsat realtidsinformation, anlagt forbedret cykelparkering og ny belægning. Alt i alt investeringer for 1,3 mio. kroner. Sidst, men ikke mindst, vil hele Nordjyllands buspassagerer drage gavn af de 8 mio. kroner, der afsættes til at forbedre kundeinformationen. De seneste års voldsomme snestorme har medført en efterspørgsel efter bedre driftsinformation rettet mod buspassagererne. Forbedringer udmøntes i skærme i busserne, nytænkning af metoder til formidling af information til kunderne og realtidsskilte på stoppesteder og terminaler. Alle disse forbedringer vil være med til at gøre den offentlige bustrafik i Nordjylland mere attraktiv. Håbet er, at flere vil benytte sig af bustransport, så vi kan reducere privatbilismen og CO2-udledning. Mindskes luftforureningen, styrker vi nordjydernes helbred. Vi forbedrer bustrafikken og får dansk transportpolitik på et grønnere spor.