Bedre Danmark

Finanslovsforhandlingerne er i sin afsluttende fase på Christiansborg. Regeringen har allerede fremlagt sit forslag til finansloven for 2012, og de sidste detaljer forhandler vi om for øjeblikket.

Med forslaget kan man tydeligt se, at der er kommet en ny regering med en ny politik og en ny kurs for Danmark. Det er vi i SF både glade for og stolte over at være en del af. Da regeringen tiltrådte, blev der fremlagt et ambitiøst regeringsgrundlag for arbejdet i de kommende fire år. Med finanslovforslaget går vi nu i gang med at føre det ud i livet. Vi tager det første skridt til at bringe Danmark på rette spor igen og viser tydeligt, at der er kommet nye politiske kræfter til magten. Vores første prioriteringer for Danmark og dansk økonomi i 2012 vil sikre ny optimisme, en større ansvarlighed og mere reel lighed i Danmark. En kickstart med fremrykning af investeringer vil sikre op mod 20.000 arbejdspladser til de mange ledige. Indsatsen vil både være til gavn for langtidsledigheden men også sikre flere job til de mange ledige unge. Derfor har kickstarten været helt afgørende for SF. Da der netop er tale om fremrykninger betyder det, at vi ikke bruger flere penge. Vi bruger dem bare nu i stedet for senere. Nye indtægter skal sikre, at vi kan igangsætte de initiativer, vi mener, der skal prioriteres her og nu. Det handler bl.a. om at få afskaffet de lave kontanthjælpsydelser og fjernet loftet over børnefamilieydelsen. Det handler også om vores sundhedspakke med en øget indsats overfor psykisk syge - bl.a. børn og unge, samt øget akutindsats. Det har været helt afgørende at sætte i værk, fordi det vil sikre klare forbedringer for dem, der rammes af sygdom. Ligesom de flere penge til u-landene, forskningen og udvikling af miljøteknologi altid har været klare SF prioriteringer, der nu bliver ført ud i livet. De ekstra indtægter sikres bl.a. gennem afskaffelse af fradragsretten på sundhedsforsikringer, ved at øge afgiften på usunde varer og ved at genindføre afgift på dårligt arbejdsmiljø. Samtidig vil 160 flere medarbejdere i Skat sikre bedre ligning og dermed ekstra skatteindtægter i 2013, ligesom de multinationale selskaber, der ikke betaler skat, vil blive offentliggjort på Skats hjemmeside. Ja, der er så sandelig meget at glæde sig over. I SF men mest i Danmark. Det er der, fordi vi efter 10 år med for meget ulighed, for uambitiøse mål og for kortsigtet politik nu lægger en ny kurs. En ny kurs for dig, mig og Danmark.