Bedre dialog og evaluering på nettet

Skolerne vil i tættere dialog med forældrene via internettet

HJØRRING:Kommunens skoler arbejder på forskellig vis med at forbedre evalueringen af elevernes præstationer, så man hele tiden kan følge op på, om eleverne når de mål, som er sat for undervisningen. På Bagterpskolen udvider man i år et forsøg med en hjemmeside -logporten.dk, som fungerer som debatforum, logbog og kalender. Hidtil har kun fire klasser benyttet logporten, men det udvides nu til 17 af skolens klasser. - Siden bruges bl.a. til at dokumentere, hvordan hver enkelt elev har løst forskellige opgaver, og så bruges den primært til til dialog mellem elever og lærere i forbindelse med løsning af opgaver, fortæller skoleinspektør Palle B. Christensen. Men han håber at også forældrene fremover vil gøre mere brug af siden, så de aktivt kan gå ind og få et større indblik i børnenes skolegang og påtage sig et større ansvar for elevernes indlæring. - Der har været meget fokus på, at elevernes karakterer offentliggøres på nettet. Jeg mener at sådan et internt system som dette, giver et meget mere retvisende billede af, hvad der foregår på skolen, siger Palle Christensen. Også på Muldbjergskolen håber skoleinspektør Pernille Hovaldt på en bedre og mere konstruktiv dialog med forældrene. - Tidligere har skole/hjem samtaler meget drejet sig om klager og problemer. Når der nu laves handleplaner for hver enkelt barn, kan forældrenes forventninger også inddrages på et meget tidligt tidspunkt, siger Pernille Hovaldt. Muldbjergskolen tager i forbindelse med det nye skoleår et nyt netværk i brug. Det er i starten forbeholdt elever og lærere, men det er meningen at der med tiden også skal laves et forum for forældrene.