EMNER

Bedre end hummer

Flodkrebs skal lokke flere ud i naturen

POULSTRUP:Står det til Aalborg Kommunes naturvejleder, Ole Sørensen, skal et lille rød-brunt dyr fremover lokke flere aalborgensere ud i naturen. Han drømmer nemlig om at retablere Brillesøen ved Poulstrup og udsætte flodkrebs, som både renser vandet og smager godt. - Foreløbig er projektet ganske vist sat lidt på vågeblus. Men det betyder ikke, at vi har opgivet ideen, forklarer han. Ifølge Ole Sørensen vil Brillesøen være væk om fire-fem år, hvis den ikke bliver oprenset. Og derfor ser han gerne, at flere får øjnene op for området. - Hvis vi satte krebs ud, ville det både lokke flere til at besøge søen, og det ville formentlig også hjælpe på vandkvaliteten, siger han. - Flodkrebs er nemlig fantastiske til at rense vandet, og så smager de også godt. Meget bedre end hummer, mener Ole Sørensen. At flodkrebs er en delikatesse ændrer dog ikke amtets holdning til sagen. Her frygter man - ifølge sagsbehandler Claus Riber Knudsen - at krebsene forstyrrer de udrydningstruede salamandre og frøer, som findes i området. - Vi er ikke så lune på det der med flodkrebs i eksisterende vandhuller, siger han. - Der er både vandsalamandre og spidssnudede frøer i området, og derfor kunne man godt frugte, at krebsene ville spise deres yngel, forklarer han. Ifølge Claus RIber er afslaget ikke definitivt, men han ser alligevel hellere, at flodkrebse-projektet realiseres et andet sted. - En gammel mergel- eller kridtgrav er bedre egnet, mener han. - Her kan krebsene leve uden at forstyrre andre, og det er helt klart at foretrække, siger han. Ole Sørensen forstår godt amtets bekymring, og derfor foreslår han, at der iværksættes en grundigere undersøgelse. - Vi kunne i princippet godt bruge en kridtgrav til at opdrætte krebsene, men det ville ikke være det samme, siger han. - Dels ville det være sværere at få folk til at lade krebse-ynglen være til den er stor nok. Og så ville vi heller ikke have nogen grund til at oprense Brillesøen, for det bliver nok for dyrt, hvis der ikke kommer flere besøgende i området, forklarer han.