Børnepasning

Bedre end ingenting

Udvidede åbningstider i institutioner er et skridt på vejen, mener LO

HJØRRING:Ønsket og behovet pegede på en egentlig natbørnehave. Nu ender det formentlig med en mellemløsning, hvor et par udvalgte daginstitutioner skal have udvidede åbningstider om morgenen og om aftenen, for at tilgodese de mange familier, der har skæve arbejdstider, og dermed har svært ved at tilrettelægge hverdagen med de nuværende pasningstilbud. Hjørring byråd vil sætte 600.000 kr af på næste års budget til at holde åbent et par timer ekstra om morgenen og om aftenen i to institutionerer. Mange hjælpes LO påviste i en stor undersøgelse tidligere på året, at behovet for at få børnene passet på skæve tidspunkter er stærkt stigende. Ca. 80 forældre i Hjørring havde problemet inde på livet , og 40-45 personer havde endda måttet sige deres job op, fordi de ikke kunne få børnene passet på de tidspunkter, som jobbet krævede. - Vi har klart vist, at der er et behov for en egentlig natbørnehave, men set i lyset af kommunens sparekrav, er det da positivt , at der nu trods alt gøres noget ved problemet , og jeg betragter det som et stort skridt i den rigtige retning, siger formand for LOi Hjørring Ole Carlsen. Han mener, at de udvidede åbningstider vil løse en stor del af problemet. - Ansatte i industrien har især problemer om morgenen, og der er en del ansatte i detailhandlen som har problemer med børnepasning sidst på dagen. De vil blive hjulpet af det nye tilbud, forudser Ole Carlsen. Men han mener, at kommunerne fremover er nødt til at tænke endnu mere fleksibelt. Mere aftenarbejde Indenfor flere og flere brancher stiller virksomhederne større krav til fleksible mødetider hos medarbejderne. - Det nyeste er i autobranchen, som nu tilbyder at servicere især deres erhvervskunder om aftenen, så bilerne ikke er væk i arbejdstiden, men istedet er klar til næste morgen. Det vil vi nok se meget mere af indenfor servicefagene, siger Ole Carlsen, der forventer at en egentlig natbørnehave nok må vente på en kommende kommunalreform, så flere af de nuværende kommuner i vendsyssel kan gå sammen om tilbuddet. Kommuner halter efter Dansk Arbejdsgiverforening har også været med til at presse på for flere fleksible pasningstilbud. Regionskonsulent Michael Egelsbæk betegner det som ” bedre end ingenting”, at Hjørring kommune nu udvider åbningstiden i udvalgte institutioner. - Men generelt tænker kommunerne stadig meget traditionelt , og deres tilbud er ikke fulgt med den udvikling, som er i gang i virksomhederne, siger Michael Engelsbæk.