Bedre fjordmiljø med muslinger

Amterne klar til at vælge våben i kamp mod kvælstof og fosfor

HOBRO:I 1997 slog Mariager Fjord en kolbøtte og døde af det. Siden har alle diskuteret og også skændtes om, hvad der skal gøres for at forebygge bundvendinger og fjorddød. Nu står politikerne i Nordjyllands og Århus Amter foran beslutningens time. I næste uge holder miljøudvalgene i både Århus og Nordjylland møde med Mariager Fjord på dagsordenen. - Det ligger fast, at der ikke findes ét bestemt tiltag, som kan løse alle problemerne i Mariager Fjord. Der skal gribes til flere forskellige handlinger, som samlet kan forbedre fjordens tilstand, siger biolog Jørgen Bidstrup, Nordjyllands Amt. I kataloget over våben mod den stygge kvælstof og nederdrægtige fosfor findes et billede af en lille, blå musling. Ved at oprette muslingebrug i fjorden, kan der fjernes en tiendedel af al den fosfor, som årligt flyder i fjorden. Plastiktønder - Men det er ikke så kønt med en masse plastiktønder på fjorden, siger Jørgen Bidstrup og understreger på den måde, at valget ikke er så enkelt. Muslinger forbruger næringsstoffer, og Mariager Fjord vil være velegnet til muslingebrug på grund af lille bølge- og strømpåvirkning og masser af mad i form af planktonalger. Fjordens fremtid bliver løbende diskuteret i Mariager Fjord-udvalget, der består af repræsentanter for Nordjyllands og Århus amter, samt Hobro, Arden, Hadsund og Mariager Kommuner. Medlem er Henrik Ringbæk Madsen (S) fra Hobro. Han er også næstformand i amtets teknik- og miljøudvalg. Han taler om ”det lange, seje træk”, som på sigt kan bedre miljøet i fjorden. Trækket består blandt andet i nye metoder i landbruget og mindre brug af gødning. Og en modernisering af byernes kloaksystemer, så der er mindre spild til fjorden ved kraftige regnskyl. Dambrug bør lukke Men han tror på en meget hurtig gevinst, hvis flere af de otte dambrug med forbindelse til fjorden bliver lukket. - Det kan her og nu kraftigt begrænse belastningen med fosfor. Næste år bliver miljøkravene til dambrugene generelt skærpet, og så tror jeg, mange af dem er interesseret i at lukke, hvis de får en form for ”ophugningsstøtte” fra amtet, siger Ringbæk Madsen. Han mener også, at det ligger lige for at lave flere våde enge-projekter. Et projekt er gennemført i Barsbøl ved Villestrup Å, og andre er på tegnebrættet i Onsild Å-dal og Kastbjerg Å-dal. - Ved hurtigt at få standset den værste forurening kan vi undgå, at vi hver sensommer går i frygt for varmt og stille vejr, så fjorden vender bunden i vejret, siger han. Ringbæk Madsen er optimist. - Jeg tror, vi vinder. Belastningen af Mariager Fjord er allerede ved at vende. Om 15 år har vi en ren fjord. Det er i hvert fald min vision, siger Henrik Ringbæk Madsen. Miljøplaner virker Undersøgelser viser da også, at tilstanden er i bedring. Desuden er der de seneste år lavet mange tiltag efter Folketingets Vandmiljøplan 1 og 2. Landbruget udnytter gødningen bedre, udnytter fodret bedre og grønne vintermarker holder igen på udvaskningen af næringssalte. Men effekten kan først ses i fjorden med nogle års forsinkelse. Samtidig er de kommunale renseanlæg blevet meget bedre til at rense. På 20 år er udslippet af fosfor fra anlæggene faldet fra 27 til under to tons om året.