Bedre forhold for klubber

Ungdoms- og juniorklubben rykker ind i ny lokaler i Fredensgade

Dronninglund Pensionistforening har fået nye lokaler i den tidligere kirke. Arkivfoto: Carl Th. Poulsen

Dronninglund Pensionistforening har fået nye lokaler i den tidligere kirke. Arkivfoto: Carl Th. Poulsen

Der skabes nu bedre forhold for ungdoms- og juniorklubben, der får til huse i Fredensgade 4 i Dronninglund - Vestre Skole. Da en del af ejendommen, Fredensgade 4, der indtil nu har været udlejet til Dronninglund Friskole er nu solgt til friskolen. Derfor har det været nødvendigt at skaffe nye lokaler til ungdoms- og juniorklubben, som indtil salget har haft lokaler i kælderen under friskolen. Den resterende del af skolen ejes fortsat af Brønderslev Kommune, og den rømmes for nuværende aktivitet, bortset fra billardklubben, som fortsat skal have lokaler på 1. sal i den vestlige del af kommunens bygning. Den resterende del skal anvendes til ungdoms- og juniorklubben. Det er i forbindelse med budgetforliget for 2009 aftalt, at de penge, der kommer ind ved salg af friskolen, kan anvendes til renovering af lokalerne til klubben. Nettoprovenuet er 955.000 kr. Dronninglund Pensionistforening, der har haft til huse i Fredensgade 4, rykker over i naboejendommen, Fredensgade 3. Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune har godkendt, at der indgåes en aftale mellem Apostolsk Kirke og Brønderslev Kommune omkring ejendommen Fredensgade 3 i Dronninglund. Lejen er 750 kr., hver gang lokalerne benyttes af Brønderslev Kommune.