Bedre forhold for kunder og personale

Filialdirektør i Morsø Banks Thisted afdeling glæder sig over, at både personale og kunder har fået bedre forhold i bankens lokaler. Foto: Klaus Madsen
Forbrugerforhold 8. maj 2007 06:00

Morsø Bank i Thisted har været gennem en større forandring af lokalerne THISTED: Kort tid efter nytår begyndte håndværkere at forbedre forholdene for bankens personale og kunder. De fysiske ændringer blev et resultat af en Arbejds Plads Vurdering (APV), som blandt andet påviste for ringe belysning i ekspeditionslokalet i stueplan og et for højt lydniveau. Desuden var der krav om, at privatkunderådgivningen burde foregå i mødelokaler, så kunden og bankrådgiveren nu kan drøfte privatøkonomiske forhold i isoleret fra bankens øvrige kunder. Den mulighed eksisterede ikke tidligere. - Vi mente ikke, at diskretionen var helt optimalt, siger filialdirektør Flemming Bech, som en forklaring på bankens to nye mødelokaler. På baggrund af APV-rapporten har Morsø Banks Thisted afd. fået lyddæmpende lofter, og der blev foretaget målinger på lyset i ekspeditionslokalet, og den bedre belysning kommer nu fra dagslys fra tre store vinduer. Navnet ændret Morsø Bank Thisted blev etableret i 1997, og flyttede i begyndelsen af 2000 til den nuværende adresse i Thisteds gamle klassiske Toldbygning. Banken er en såkaldt fuldskala bank, og banken har i Thisted tilknyttet en investeringsrådgiver, og Flemming Bech fremhæver, at Morsø Bank Thisted er leveringsdygtig i alle former for bankydelser samt formidling er forsikringer, hvor banken samarbejder med Privatforsikring. Thisted afdelingen har 11 ansatte og koncernen Morsø Bank har i alt 108 ansatte. Filialen i Thisted ændrede for et par år siden navn fra Thisted Bank til Morsø Bank Thisted, fordi navnet ifølge Flemming Bech gav en del signalforvirring. - Når kunder købte bankens aktier, modtog de materiale med Morsø Banks logo, og ændringen af navnet har ikke betydet noget fald i antal kunder, så derfor mener jeg, at det er en myte, at der skulle være gnidninger mellem thyboer og morsingboer, siger Flemming Bech. Konstant vækst Morsø Bank Thisted har siden etableringen i 1997 været inde i en konstant vækst, og kundegruppen omhandler såvel privatkunder som erhvervs- og landbrugskunder. Antalsmæssigt tegner privatkunderne sig for de fleste, og omsætningsmæssigt er den højest for erhvervskunderne. - Desuden har vi mange mindre industrier og detailsektoren som kunder i banken, fortæller Flemming Bech, der understreger, at bankens strategi til stadighed går ud på at vækste, som filialdirektøren udtrykker det. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Tarp poul.erik.tarp@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...