Hospitaler

Bedre forhold for patienterne

Sygehus Nord moderniseres og istandsættes for 79 millioner

NORDJYLLAND:Selv om amtet er i færd med at bygge et nyt, stort medicinerhus ved Aalborg Sygehus Syd, indgår Sygehus Nord fortsat i langtidsplanlægningen. Amtets sundhedsudvalg skal på sit møde torsdag tage stilling til et forslag om at iværksætte revoveringsarbejde for ialt 72 millioner kroner på Sygehus Nord. - Det er sådan set kun afdelingen for sukkersyge, der bliver overflyttet fra Sygehus Nord til det nye medicinerhus. De øvrige afdelinger er der ingen planer om at flytte foreløbig, forklarer sygehusdirektør Per Christiansen. Renoveringsprojektet omfatter blandt andet otte etager i højhuset på Sygehus Nord samt to sengeafsnit, der er specielt indrettet til for tidligt fødte børn. Renoveringen betyder mere tidssvarende forhold med færre senge på hver stue samt bedre bade- og toiletforhold. Alt sammen til glæde og gavn for både personale og patienter. Projektet omfatter også en tiltrængt udskiftning af vinduerne i sengeafsnittene på Sygehus Nord. I flere år har sygehuset døjet med træk fra de utætte vinduer. Efter planen skal Sygehus Nord på meget lang sigt, hvilket vil sige 20-25 år, gradvis omdannes til genoptræningscenter. Men det kræver også sengepladser. I den mellemliggende periode er det planen at gennemføre en langsom overflytning af de nuværende funktioner til Sygehus Syd, efterhånden som der bliver plads der. I første omgang er det altså kun afdelingen for sukkersyge, der bliver flyttet fra Sygehus Nord til Sygehus Nyd. Næste etape er en flytning af blandt andet børneafdelingen. Det sker formentlig i 2010. Først til den tid vil bygningerne stå klar på Sygehus Syd. Renoveringen af de otte etagers sengeafsnit på Sygehus Nord er planlagt til at strække sig over to år. I den periode er Sygehus Syd i stand til at genhuse patienterne, hvorefter de bygninger, der benyttes til genhusningen, bliver revet ned til fordel for endnu mere nybyggeri. I første omgang skal sundhedsudvalget tage stilling til en bevilling på halvanden million kroner, der dækker udgifterne til udbud af totalenterprisen for renoveringen af Sygehus Nord.

Forsiden