Lokalpolitik

Bedre forhold på vej på genbrugspladsen i Klokkerholm

KLOKKERHOLM:Der måtte en afstemning til, før et flertal i byrådet på augustmødet i denne uge sagde god for at skyde 157.000 kommunale kroner i en forbedring af kørselsforholdene på genbrugspladsen i Klokkerholm. Afstemningen blev frem-tvunget af Klokkerholms egen Steen Christensen (S), de er manden bag ideen om at forbedre forholdene på stedet. Det skete primært fordi, at han havde svært ved at for-stå, hvorfor nogen overhovedet kunne finde på at sige nej til det foreslåede. Hertil svarede én af modstandere, Runa Christensen (V), imidlertid med oprejst pande, at antallet af brugere på genbrugspladsen simpelthen ikke i hendes øjne er stort nok til at gøre en sådan investering rimelig. Samtidig påpegede hun, at udvidelsen kun tilgodeser trailer-folket - og her kunne man ifølge V-kvinden spare 10 kommunale kroner pr. brugerbesøg, hvis disse trailer-folk i stedet afleverede deres affald på genbrugspladsen i Hjallerup. En anden af modstanderne, Børge Tjelle Hansen (K), fulgte op med at kalde ekstraudgiften til genbrugspladsen i Klokkerholm for ødsel, og mens han appellerede til, at de folkevalgte i byrådet også udviste mod til at træffe de upopulære beslutninger, så noterede han sig også, at Dronninglund Kommune vil være godt rustet til at servicere nabokommunerne rent genbrugsplads-mæssigt, hvis der på et tidspunkt bliver tale om en ny kommunalreform. - Vi har jo fem pladser, mens de f.eks. i Aalborg Kommune kun har to, tilføjede han. Ved afstemningen var 17 af de 20 fremmødte imidlertid for at at bruge de nævnte 157.000 kr. i Klokkerholm, mens de to oven for nævnte modstandere kun blev bakket stemmemæssigt op af Hans Chr. Holst (V).

Breaking
Bomberyddere tilkaldt efter brag i Aalborg
Luk