Dronninglund

Bedre forhold ved skolerne

Teknik- og miljøudvalget har i år 335.000 kr. til trafiksikkerheds- og byforskønnende foranstaltninger, og udvalget har nu besluttet, at størstedelen af det beløb skal bruges på at få skabt bedre af- og pålæsningsforhold ved kommunens skoler. Derudover skal der bruges 20.000 kr. på at få etableret en ny vandkunst foran Dronninglund Bibliotek. Det bliver iøvrigt ikke "Den Sorte Fakkel", som tidligere foreslået, idet den formentlig i stedet finder vej til Dronninglund Kunstcenter.