Bedre forhold

Fra januar 2012 burde det ikke længere være muligt at finde æg fra traditionelle burhøns i køledisken.

Her træder de nye EU-regler om forbud mod at sælge æg fra høns i for små bure nemlig i kraft. Og faktisk har ægproducenterne i EU haft knap 13 år til at sørge for, at hønsene har fået mere plads at boltre sig på, strøelse, siddepinde og reder. Alligevel blev 144 millioner høns så sent som i april holdt i de små bure. Det svarer til hver tredje høne i EU. Kommissionen har meldt ud, at de vil sikre en overholdelse af forbuddet ved at undersøge de mistænkte lande og herefter sanktionere de producenter, der overtræder forbuddet. Det kan tage flere år. Men det er ikke godt nok. Først og fremmest kan vi ikke forsvare det over for dyrene. Er det rimeligt, at de skal lide endnu længere tid, end de har gjort? Det synes jeg bestemt ikke, det er. For det andet kan vi ikke forsvare det over for borgerne. Hvis ikke der er en mere effektiv overvågning af, hvorvidt medlemslandene følger EU's lovgivning, svækkes tilliden til EU. Sidst men ikke mindst kan vi ikke forsvare at lande, der - som Danmark - har eller er i fuld i gang med at udfase de gamle bure, bliver sat i en urimelig konkurrencesituation. Jeg har nu lagt pres på Kommissionen for, at de skal finde en løsning på problemet, for det er ikke fair - hverken over for dyrene, borgerne eller producenterne.