EMNER

Bedre gaver til idrætsudøvere

Kommunen vil ikke beskyldes for fedteri

HADSUND:Idrætsudøverne i Hadsund Kommune vil for fjerde gang blive hædret og begavet for de præstationer, de har ydet i årets løb, og som har været med til at sætte fokus på kommunen. Det foregår også denne gang på rådhuset - nærmere bestemt 12. marts - og efterhånden ligner arrangementet en fasttømret tradition. Hvad enten det er udtryk for, at præstationsniveauet er stigende, eller om man i sportsverdenen blot har fået øjnene op for arrangementet, så satte man sidste år rekord ved at uddele 71 gaver. De mange dygtige idrætsfolk har dog efterhånden udhulet budgettet for arrangementet så meget, at man fra kommunens side nu ser sig nødsaget til at skrue op for blusset. Man vil ikke beskyldes for at være fedtet, så for at kunne give en "god gave" bevilges der i år 10.000 kr. til dette formål mod hidtil 6000 kr. Arrangementet stables på benene i samarbejde mellem kultur og familieudvalget (KFU) og folkeoplysningsudvalget, der bidrager ligeligt til arrangementet. Sidstnævnte har ganske vist ved en lovændring fået beskåret sine muligheder, men har tilkendegivet, at man fortsat er interesseret i at støtte arrangementet, blot vil man finde pengene andetsteds på budgettet. I år klarer folkeoplysningsudvalget problemet ved at anvende nogle af sine uforbrugte midler for 2002. Alle idrætsudøvere stilles i øvrigt lige og får den samme gave, hvilket ganske udmærket afspejler holdningen hos i hvert fald KFU-formand Leif Nielsen. - Vi er lige så glade for at kunne hædre bredden som eliten, siger han. Rene Kristoffersen og Ronny Thomsen er fra udvalget udpeget til udvælgelsesgruppen, der i samarbejdets ånd også tæller to medlemmer fra folkeoplysningsudvalget.