Bedre gylle skal skåne naturen

Ny teknologi kan fjerne 70-80 procent af ammoniakfordampningen i en grisestal

Forsuringsanlægget har gjort, at Henning Jensen i svinestalden på gården Vesterkær i Harken har fået et bedre arbejdsmiljø. Men også den nordjyske natur vil på længere sigt få det bedre. Foto: Anders Bach

Forsuringsanlægget har gjort, at Henning Jensen i svinestalden på gården Vesterkær i Harken har fået et bedre arbejdsmiljø. Men også den nordjyske natur vil på længere sigt få det bedre. Foto: Anders Bach

HARKEN:Fodermester Henning Jensen på gården Vesterkær i Harken kan mærke, at der i forbindelse med en af svinestaldene er lavet et forsuringsanlæg. Ammoniakdampe river ikke længere i næse og svælg. Samtidig bidrager anlægget også til, at den nordjyske natur får det bedre. Ammoniak fra luften er årsag til, at nogle af de nordjyske hedeområder har det svært. Fra politisk side er man indstillet på, at der skal gøres en indsats for at bevare hederne. Løsning kan være, at flere landbrug får installeret forsuringsanlæg. For virksomheden Staring Miljø i Brønderslev er forsuringsanlæg blevet et produkt, der satses kraftigt på. Foreløbig har virksomheden leverer 35 forsuringsanlæg til danske landbrug. Sker der yderligere stramninger af miljøkravene til landbrugene kan interessen for systemet bliver endnu større. Forskel måles Kristian Kjær, der ejer Vesterkær i Harken, var en af de første herhjemme, der anskaffe forsuringsanlæg. Hos ham er der både en svinestald med forsuringsanlæg og en stald uden. Det giver mulighed for at måle forskellen. Luftens indhold af ammoniak måles i ppm, hvor en værdi over syv kan indebære en sundhedsrisiko. - I stalden med forsuringsanlæg kan vi måle en ppm-værdi på omkring tre, mens værdien i den traditionelle stald når over 13. I alt sker der med forsuringsanlægget en reduktion af ammoniakfordampningen med 70-80 procent, forklarer Tommy Bredal, der er administrerende direktør i Staring Miljø A/S. Hans vurdering er, at systemet også for grisene skaber et bedre miljø, der giver øget trivsel og dermed bedre vækstbetingelser. - Den virkning er dog ikke rigtigt noget, som vi endnu har noget mål på, siger Henning Jensen. Derimod viser undersøgelser, at anlægget har andre miljømæssige virkningen end at nedsætte ammoniakfordampningen. Gyllen, der er behandlet med svovlsyre kan bruges som gødning, og her er det en ekstra gevinst, at det bliver en gødning med langt mindre udvaskning af kvælstof end fra almindelig gylle. Dyre stalde En landmand, der vil reducere udslippet af ammoniak, har valget mellem at rense luften eller at få et forsuringsanlæg. Et forsuringsanlæg koster i dag omkring 650.000 kroner. Her skal man tage i betragtning, at moderne staldbyggerier kan løbe op i en halv snes millioner kroner. Et landbrug, der årligt leverer omkring 7000 slagtesvin vil normalt årligt udlede omkring tre tons ammoniak. Med forsuringsanlægget kan det tal bringes end på 600 kg ammoniak. Reduktionen i udslippet af ammoniak er så stort, at der også ved en udvidelse af landbruget kan komme en miljømæssig gevinst. - Her vil det dog ofte være sådan, at landmanden vælger at gennemføre en udvidelse, der er så stor, at det samlede resultat med hensyn til fordampning af ammoniak bliver en nulløsning, fortæller Thomas Skoven, der er salgschef i Staring Miljø.