Bedre held næste gang

Alle sten har været vendt - men der er ikke luft til et stop i Uggerby

Lot­te Kris­ten­sen er skuf­fet over, at ud­valgs­for­mand Micha­el Karl­borg (V) - trods mas­si­ve pro­tes­ter fra Ug­ger­by - ikke kan fin­de plads til, at bog­bus­sen ven­der til­ba­ge til Ug­ger­by. Ar­kiv­fo­to: Kurt Be­ring

Lot­te Kris­ten­sen er skuf­fet over, at ud­valgs­for­mand Micha­el Karl­borg (V) - trods mas­si­ve pro­tes­ter fra Ug­ger­by - ikke kan fin­de plads til, at bog­bus­sen ven­der til­ba­ge til Ug­ger­by. Ar­kiv­fo­to: Kurt Be­ring

UGGERBY:Hvis Uggerby skal have de savnede bogbus besøg tilbage, bliver det på bekostning af et bogbusstop et andet sted, og det vil Fritids- og Kulturområdet i Hjørring ikke være med til. Sådan lyder svaret til Lotte Kristensen fra Uggerby, der midt i februar måned tog initiativ til en indsamling af protestunderskrifter mod kommunens fravalg af Uggerby på ruten over bogbus-stoppesteder. - Det nytter ikke noget, at sidde hjemme i sofaen og brokke sig. Det ændrer ikke ved noget, sagde hun dengang til NORDJYSKE. Nu har forvaltningen og udvalgsformand Michael Karlborg kigget på, om der kunne presses et stop ind i køreplanen, så Uggerby og de mange utilfredse underskrivere kunne få deres bogbus tilbage. Ingen ændring - nu Dog uden held. Der bliver ingen bogbus til Uggerby i denne omgang. Svaret, som er underskrevet af Michael Karlborg og forvaltningschef Rune Larsson, redegør for forløbet op til gennemførelserne af besparelser på bogbusområdet. Og så er den statistik, der er tilgængelig om antallet af udlån, blevet gennemgået igen. - At skaffe plads til Uggerby allerede i indeværende år vil afstedkomme, at en anden holdeplads i givet fald skal lukkes, hedder det blandt andet i svaret. Bibliotekerne vil være særligt opmærksomme på udlånstallene fra de forskellige holdepladser. ’Skulle det vise sig, at en holdeplads har meget ringe udlån, vil Uggerby eventuelt allerede kunne komme i betragtning fra 1. august i år. En kattelem åben Lotte Kristensen glæder sig over, at protesten fra Uggerby er blevet hørt, men hun er skuffet over, det resultat politikere og forvaltning er kommet frem til. - De lover os jo ikke noget konkret. Jeg kan også godt se, at det er træls, hvis der er nogle andre, der skal undvære på vores bekostning, men vi er noget skuffede herude, siger Lotte Kristensen. De andre hun har talt med har heller ikke meget tilovers for svaret fra forvaltningen. Men de mange ærgerlige borgere tager svaret til efterretning og ser fremad. - Nu håber vi bare, at der kan blive plads til os i køreplanerne så hurtigt som muligt, siger Lotte Kristensen. Indtil videre må beboerne i Uggerby nøjes med de etablerede biblioteker i kommunen, mens de, der har svært ved selv at når frem til dem, kan benytte tilbuddet Bogen Kommer. Bogbussernes køreplaner gælder frem til 1. august 2008, hvor hele systemet skal evalueres, og der skal lægges en ny køreplan.