EMNER

Bedre image?

Siden 1998 har det været forbudt at isolere nyfødte kalve i lukkede bokse. A.h.t. dyrenes sociale trivsel skal de gå flere sammen. I 2004 begyndte man så at kontrollere, om landmændene levede op til denne lov om dyrevelfærd.

Det nedslående resultat var, at den blev overtrådt i talrige tilfælde. Det får så ”Dansk Kvæg”s formand Peder Philip, til i Radioavisen (18.10.) at beklage denne kontrol, fordi den ikke udøves lige så effektivt i andre lande. Med andre ord finder formanden det konkurrenceforvridende og uretfærdigt, at dansk landbrug ikke har lige så let ved at overtræde loven, som man har i andre lande! Nu beklager landbruget sig jo jævnligt over, at det har et dårligt image. Måske man skulle undgå den slags udtalelser, hvis man ønsker et bedre... Jørgen Bing medlem (SF) af sammenlægningsudvalget i Ny Hjørring Kommune, Stenskovvej 127, Tårs sajb@hjoerringkom.dk