Bedre indretning skal mindske frygt hos demente

To projekter skal gøre demente bebeoere mere trygge

AALBORG:Ved at ændre på boligindretningen på to demensafsnit håber ældre- og handicapudvalget at kunne forebygge magtanvendelse. Erfaringer viser nemlig, at den nuværende indretning kan medføre frygt, angst og uro hos beboerne. Politikerne i ældre- og handicapudvalget vil derfor søge Socialministeriet om penge til to forsøg på demensafsnittet Regnbuen på Skipper Clement plejehjem i Svenstrup og på plejehjemmet Vestergården i lokalområde Vest. Pengene skal findes i en statslig pulje, der skal gå til ændringen af dementes boligindretning. På Skipper Klement plejehjem skal pengene gå til projektet "Lys og farver". På plejehjemmets demensafsnit vil man bruge pengene til at ændre på badeværelset og gangarealet. Den nuværende indretning gør nemlig nogle af de demente beboere bange, viser erfaringer. For eksempel er der på de nuværende badeværelser små mosaikfliser, og det får beboere til at udvise frygt og i et tilfælde panikangst. Desuden er det matte lys på badeværrelset årsag til frygt og vrangforestillinger hos beboerne. Ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard (K) peger på, at den enkelte demente beboer reagere meget forskelligt på indretningen. - Nogen er bange for mørke, mens andre er bange for lys, siger Anni Kjeldgaard. Hun mener, at man er blevet mere opmærksom på, hvordan indretningen af boligerne påvirker de dementes sindsstemning. - Vi gør noget hver gang, vi indretter et demensafsnit, og nogen gange gør vi noget forkert, det gør man jo.