EMNER

Bedre indsats i hjemmene

Der skal også ske en del ændringer på Hedebo

Indsatsen for personer i eget hjem skal styrkes. Det er én af grundstenene i fremtidens psykiatri i Brønderslev Kommune. Socialudvalget i Brønderslev Kommune nikker ja til et forslag for fremtidens psykiatri i Brønderslev Kommune. Foruden at styrke indsatsen i eget hjem, skal der ske ombygning/tilbygning til Hedebo med ændring i antallet af pladser og pladstyper. Der lægges op til et samarbejde med Jammerbugt Kommune. - Brønderslev og Jammerbugt kommuner er ikke så store, men sammen får vi bedre muligheder for at give de bedste tilbud, siger socialudvalgsformand Ole Jespersgaard (S). Brønderslev Kommune forventes fortsat at skulle købe pladser til de meget udadreagerende borgere med sindslidelser, og det samme er tilfældet med borgere med dobbeltdiagnoser, sindslidelse/misbrug eller misbrug/hjerneskade. Det har været svært at finde egnet tilbud i Region Nordjylland til denne gruppe borgere, og kommunen har flere mislykkede forsøg med ophold i en plejebolig/aflastningsplads til denne gruppe borgere. For at kunne styrke tilbuddene til borgere i eget hjem, styrkes tilbuddene til borgere i eget hjem, og de indsatser, der prioriteres i 2008-2009. Der skal ske oprettelse af støttecentertilbud i den østlige del af kommunen i 2008. Det koster 700.000 kr. Læs mere i By&Liv lørdag