Bedre koordinering mellem skoler kan være løsning

Erik Ingerslev foreslår alternativer til flytning af 7. klasser

AABYBRO:Hverken SF eller byrådsmedlem Erik Ingerslev Larsen har taget stilling til placeringen af 7. klasserne. Men for SF'eren kan andre muligheder end en flytning komme på tale. - Måske kan en bedre og mere tæt koordinering af læseplanerne på tværs af skoledistrikter og på tværs af skolerne være den løsning, som betyder, at vi både tilgodeser det pædagogiske indhold i undervisningen og hensynet til de små skoler ved at undgå at flytte klasser, siger Erik Ingerslev Larsen. Baggrunden er debatten om skolestrukturen og placeringen af 7. klasserne. Folkeskoleloven lægger nemlig op til, at 7. til 9. klasserne er ét forløb, og derfor er det mest hensigtsmæssigt med en placering af de tre klassetrin ét sted. Men i dag har skolerne i Birkelse, Nørhalne og på Gjøl til og med 7. klassetrin og afgiver først elever til Aabybro og Biersted skoler i 8. klasse. Samarbejde om læseplaner Derfor er der allerede idag et samarbejde mellem afgiver- og modtager-skolerne om læseplanerne, om hvad og hvor meget eleverne skal kunne, når de skifter til den nye skole. Og Erik Ingerslev foreslår, at skolerne ved at øge dette samarbejde kan styrke undervisningen og det pædagogiske indhold uden at skulle til at flytte årgange fra en lille skole til en stor skole og dermed svække den lille skole. - Jo flere klasser, der flyttes fra en skole, desto sværere bliver det jo at trække nye lærere til. Derfor er dette også en kombination af at sikre et godt fagligt miljø for lærerne og samtidig sikre, at børnene får den bedste undervisning, siger Erik Ingerslev. Han melder ikke sin holdning ud endnu, da han mener, det vil dræbe debatten blandt skolebestyrelserne. - Hvis vi kommer med bombastiske politiske udmeldinger er der jo ikke længere noget at debattere, siger han og afventer i stedet meninger og ideer fra bestyrelserne. Kulturudvalget har bedt samtlige skolebestyrelser tage stilling til 7. klassernes placering udelukkende set ud fra de pædagogiske hensyn. Efter denne høring af skolebestyrelserne vil kulturudvalget indkalde bestyrelserne til dialogmøder hver for sig og muligvis samlet, hvorefter politikerne så skal gøre deres stilling op og træffe en beslutnind om skolestrukturen.