Bedre levevilkår lige om hjørnet

Storkeidyllen blomstrer i forventning om ny sø

VEGGER:Nogle vil garanteret hævde, at det beror på rene tilfældigheder. Koordinator Peter Søndergaard, Folkeforeningen Halkær Ådal, har en helt anden forklaring på, at storken i år er vendt tilbage til Himmerland for fuld styrke. - Der er da slet ingen tvivl. Når storken efter flere års pause igen har valgt at stifte familie i Vegger, er det naturligvis fordi, landmændene her i området har vedtaget, at de om to år slukker for pumperne og derved skaber en kæmpestor sø, konkluderer han. Under alle omstændigheder er sommerens familieforøgelse i storkereden en stor opmuntring for de lokale og regionale kræfter, der i en halv snes år har arbejdet målrettet på at føre Halkær Ådal tilbage til sit oprindelige udseende - og derigennem forbedre levevilkårene for bl. a. storken. - Udviklingen indikerer klart, at vi her i Himmerland lever lige i kanten af dét område, hvor storkene kan fristes til at slå sig ned. - Derfor er det også på høje tid, vi gør noget, hvis ikke vi vil risikere, at storkene for evigt forsvinder fra området, vurderer Peter Søndergaard. I den forbindelse har han stor ros til overs for Nordjyllands Amt, som allerede i 1994 rykkede i marken med en invitation til områdets landmænd om naturgenopretning på frivillig basis. Processen har taget sin tid - men har til gengæld ikke skabt splid og sure miner, som det oftest sker, når myndighederne skrider til at ekspropriere. Og et af de afgørende gennembrud skete, da Halkær-Ejdrup Pumpelaug - frivilligt - besluttede at indstille mange års afvanding af ådalen med virkning fra sommeren 2006. Forinden var idéen blevet luftet på et seminar, som Folkeforeningen Halkær Ådal gennemførte i foråret 2002. - Og det har i det hele taget været vores væsentligste rolle i processen: at være dét enzym, der kunne sætte skub i tingene. - Selve aftalen om etableringen af søen har amtet og landmændene selv strikket sammen. Den skal vi i folkeforeningen ikke forsøge at tage æren for, pointerer Peter Søndergaard. Helt konkret indebærer aftalen om pumpestop i ådalen, at der om to år bliver skabt en 37 hektar sø med en tilhørende rørskov på 60 hektar. - Sådan en sø må - alt andet lige - betragtes som en væsentlig forbedring af storkens levevilkår i lokalområdet. Og samtidig kan den forhåbentlig fungere som en "buffer" i forhold til Limfjorden. En "svamp", der opsuger en række af de næringsstoffer, som ellers ville være blevet skyllet ud i Halkær Bredning, fremhæver Peter Søndergaard. Når dertil lægges, at der også i Vilsted og Louns inden for de senere år er blevet skabt nye vådområder, hvor storken kan mæske sig med frøer og andre lækkerbidskener, er det måske slet ikke så urealistisk, at også næste generation af storke finder det attraktivt at slå sig ned i Himmerland. - Lad os nu bare se. Om tre år har vi forhåbentlig en storkefamilie mere, lyder det forhåbningsfuldt fra koordinatoren i Folkeforeningen Halkær Ådal.