Bedre løn og pensioner

Forlig om løn og vilkår for 160.000 statsansatte

KØBENHAVN:De omkring 160.000 ansatte i staten har fået ny treårig overenskomst. Den indebærer blandt andet generelle lønstigninger på 5,7 procent over tre år, yderligere seks omsorgsdage til børnefamilierne, fuld pensionsindbetaling i hele barselsperioden og samtidig sættes der fokus på integration af etniske minoriteter. Forliget kom på plads tirsdag formiddag, og parterne i henholdsvis CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) og Finansministeriet var tilfredse med den opnåede aftale, som af arbejdsgivernes topforhandler finansminister Thor Pedersen (V) blev kaldt "økonomisk ansvarlig" - Vi har fået en ramme, som er fuldt ansvarlig. Det vil sige den ligger inden for det perspektiv regeringen har stukket ud for løndannelsen. Vi sikrer realløn, vi sikrer også ro i forbindelse med kommunalreformen, idet vi har en pendant til det, man har på det kommunale område om tryghed i ansættelsen for de statslige medarbejdere i forbindelse med kommunalreformen, sagde Thor Pedersen, da forliget tirsdag blev præsenteret i Finansministeriet. Kravene imødekommet De ansattes topforhandler, CFU-formand Peter Waldorff, er også tilfreds med resultatet, der opfylder lønmodtagernes øverste krav på ønskelisten. - Vi står med et resultat, der imødekommer et af vores aller væsentligste krav - nemlig nogle markante generelle lønstigninger. Det giver denne overenskomst, så det er fuldstændig rigtigt som finansministeren siger, at vi kan gå ud med oprejst pande og sige, at vi har sikret reallønnen for de ansatte i staten i den her kommende treårige periode, sagde Peter Waldorff efter underskrivelsen af forliget. Med stigningen i antallet af omsorgsdage er staten nu oppe på i alt 16 omsorgsdage. Desuden får de ansatte som noget nyt indbetalt pension i hele barselsperioden, og dermed er der kommet mere lige forhold mellem mænd og kvinder på pensionsområdet. Parterne har desuden fået lavet en tryghedsaftale, så ingen af de ansatte går ned i løn i forbindelse med kommunalreformens ikrafttræden i 2007. Det kan tidligst ske per 1. april 2008 med de gældende varslingssystemer. Og parterne i staten går i front på det offentlige område med en ny aftale for integration af etniske minoriteter på det statslige arbejdsmarked. Der er nemlig lavet aftale om, at etniske danskere kan ansættes i en etårig periode på nedsat løn. I perioden afsættes en del af arbejdstiden til oplæring og opkvalificering. Den økonomiske ramme for hele det samlede forlig er af parterne sat til 6,96 procent. Det er inklusiv penge afsat til lokal løndannelse og styrket kompetenceudvikling. /ritzau/