Bedre lydforhold på vej i hallen

Skagen Kultur- og Fritidscenter gør klar til Skagen Festival i midtbyen

SKAGEN:Det vil koste cirka 300.000 kroner, hvis der skal skabes helt ideelle lydforhold i Skagen Kultur- og Fritidscenters store sal, men lydforholdene bliver meget forbedret, selv om man i første omgang nøjes med at ofre godt det halve på projektet. Det er oversat til almindelig dansk konklusionen i en ny rapport fra firmaet Carl Bro, og den helt aktuelle baggrund er jo, at Skagen Festival har besluttet at flytte aktiviteterne ind til Skagen by og derfor som for en del år siden atter satser på at gennemføre koncerter i Skagen Kultur- og Fritidscenter. - Ifølge rapporten skal der bruges cirka 500 kvadratmeter lydabsorberende materiale jævnt fordelt på væggene over hele hallen. Det hele handler om, at der er en ubehagelig efterklang i hallen, og det betyder en generel dårlig akustik, som gør det nærmest umuligt at bruge hallen til koncerter, siger halinspektør Ejner Guldager Nielsen. Der er i dag en efterklangstid på cirka ét sekund, hvis salen er fyldt med publikum, mens efterklangstiden er fire - fem sekunder, hvis salen er tom. Ifølge rapporten skal en forbedring af de lydmæssige forhold i den tomme sal som minimum føre til en såkaldt middelefterklangstid på under to sekunder, og det vil altså ifølge rapporten kræve, at der bliver sat 500 kvadratmeter lydabsorberende materiale jævnt fordelt langs med murene i salen. Det er et stort areal. Til sammenligning er loftet på cirka 1600 kvadratmeter, så det er altså et areal på størrelse med en tredjedel af loftet, som der er tale om. - Vi skal i gang med arbejdet, så hurtigt som muligt, og hallens bestyrelse har da også givet dette arbejde første prioritet, men jeg er ikke sikker på, at vi når det hele i år. Jeg vil være tilfreds, hvis vi får klaret mellem 200 og 300 kvadratmeter i år. Det vil give rimelige lydforhold i første omgang, siger Ejner Guldager Nielsen. 300.000 kroner De 500 kvadratmeter er takseret til en omkostning på cirka 300.000 kroner, og det er meget mere, end der er sat af til lydisolering på budgettet. Halinspektøren mener dog, at det er muligt at omprioritere nogle af vedligeholdelsesudgifterne, så det hele kommer til at se fornuftigt ud. - Skagen Festival har foreslået, at nogle af hallens indtægter i forbindelse med årets festival bruges til at forbedre lydforholdene, vi ved bare ikke på nuværende tidspunkt, hvad disse indtægter bliver, da de er afhængig af antallet af tilskuere, siger halinspektøren. Der er indgået en aftale mellem Skagen Festival og Skagen Kultur- og Fritidscenter, der betyder, at hallen skal have 20 kroner for hver billet, der bliver solgt til koncerter i hallen. - Brandmyndighederne siger, at der maksimalt må være 2.164 personer til en koncert i hallen, og det er inklusiv hjælpere, så vi vil højest sælger 2.000 billetter til en koncert svarende til cirka 5.500 billetter i alt. Det vil svare til 110.000 kroner, hvis der bliver totolt udsolgt til koncerterne torsdag, fredag og lørdag, men det kan vi ikke forvente, og der vil jo også være en række udgifter forbundet med at arrangere koncerter i hallen, siger Ejner Guldager Nielsen. Halinspektøren mener dog, at en forbedring af lydforholdene på længere sigt vil være en god investering. - Det vil give mulighed for mange flere koncerter i fremtiden, og det vil altså også give langt bedre lydforhold, når vi har kongresser i hallen, siger han.

Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk